Bomen in Amsterdam beschermen


Kappen met kappen

De Partij voor de Dieren wil meer ruimte voor natuur en biodiversiteit in de stad. Helaas is de realiteit het tegenovergestelde. Bomen worden nog steeds op grote schaal gekapt. De Partij voor de Dieren zet zich in voor het behoud van de bomen en stelt bomenkap vaak aan de orde in de gemeenteraad.

Een boom haalt CO2 uit de lucht, bevordert biodiversiteit, heeft een dempend effect bij wateroverlast en droogte en werkt bij hitte net zo verkoelend als tien energieslurpende airco’s. Het beste moment om een boom te planten is twintig jaar geleden. Het één na beste moment is vandaag.

Kappen met kappen!
De Partij voor de Dieren wil criteria voor kapvergunningen flink aanscherpen en een herplantplicht voor elke gekapte boom waarbij de natuur- en klimaatwaarde van de gekapte boom als uitgangspunt wordt genomen. De totale stam- en kroonomvang van de gekapte boom zou bepalend moeten zijn voor het aantal bomen dat ter compensatie geplant wordt. Dit dient zoveel mogelijk binnen dezelfde omgeving te gebeuren en strikt gehandhaafd. Als herplanten niet mogelijk is, moeten de kosten voor het herplanten van een gelijkwaardige boom worden gestort in een op te richten gemeentelijk bomenfonds. Illegale kap wordt beboet. Bestaande bomen krijgen de ruimte en de juiste verzorging om te groeien en oud te worden.