Motie inzake mogelijke bomenkap fiets­net­werk­schakels Nieuwe Meer


24 april 2024

De Raad,

Gehoord de discussie over

Overwegende dat:
- Bij het realiseren van de fietsnetwerkschakels Nieuwe Meer (Johan Huizingalaan en Christoffel Plantijnpad) mogelijkerwijs bomen gekapt kunnen gaan worden;
- Het hier een fietsroute betreft door een bijzonder gebied met een hoge natuurwaarde;
- Er ook vogels broeden in dit natuurgebied;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
- Indien er voor het realiseren van de fietsnetwerkschakels Nieuwe Meer inderdaad bomen gekapt gaan worden. Het voornemen om de bomen te kappen, éérst ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen, alvorens daadwerkelijk wordt overgegaan tot het kappen van bomen.

Indieners,

E. Bobeldijk
A.L. Bakker


Status

Verworpen

Voor

PvdD, DENK, Lijst AV, JA21, SP, Lijst Kabamba

Tegen

Alleanderepartijen

Lees onze andere moties

Motie inzake opnemen onderscheid e-bikes in monitor fiets

Lees verder

Motie inzake dataverzameling in de openbare ruimte: niet slechts omdat het kan

Lees verder

    Word actief Doneer