Ryan McDonnell


Beleids­me­de­werker

Ryan McDonnell is onderdeel van de jongste generatie die inziet dat het anders moet. Om een leefbare planeet te houden moeten we nu grote stappen zetten, anders is het té laat. “Ik heb vertrouwen dat wij het tij nog kunnen keren, maar dan is het wel NU tijd voor actie. De mens moet zich weer gedragen alsof ze onderdeel is van de planeet en niet als zijnde erboven verheven”.

Dierenrechten

Hoe we als mens omgaan met de natuur en de dieren is tekenend voor onze beschaving. “We gaan met te weinig zorg om met de aarde en al haar bewoners, zowel mens als dier”. Juist in Amsterdam, dé plek in Nederland met de meeste biodiversiteit, moeten we keuzes maken die de natuur en dieren ten goede komen. Dat betekent niet bouwen in het groen en geen uitzonderingen meer maken! Dat betekent aan de gang met het vergroenen van daken, gevels, straten en tuinen. Dat betekent bouwen en verbouwen met oog voor de natuur en de dieren.

Ongelijkheid

Hoewel velen spreken over steeds verder groeiende welvaart, is het een feit dat het armste deel van de bevolking niet deelt in deze groei. Kortom: de ongelijkheid groeit. De corona pandemie en hoge inflatie hebben deze trend helaas alleen maar meer impuls gegeven. Zo ook in Amsterdam, waar een recordaantal mensen zich bij de voedselbank heeft moeten melden. Ryan vindt dat we met meer compassie en medeleven moeten omgaan met de zwakkeren in onze stad. “Zeker ook op het gebied van huisvesting. Wonen is een recht en niet primair een beleggingsobject. Ook op Europees niveau zal er zwaarder belast moeten worden op kapitaal”.

Achtergrond

Ryan studeerde in het verleden Bedrijfswiskunde en Informatica en vervolgens Internationale Betrekkingen en Politieke Economie. Hier raakte hij geïnteresseerd in inkomensongelijkheid en de (on)houdbaarheid van ons huidige economische systeem. Ook was Ryan actief voor PINK!, de jongerenbeweging van de Partij voor de Dieren.