Dave de Vos


Frac­tie­ver­te­gen­woor­diger

Dave de Vos was op jonge leeftijd al doordrongen van de onmogelijkheid en onwenselijkheid van eindeloze economische groei in de westerse wereld. De materialen waarmee we onze economie hebben gebouwd, zoals hout, klei, koper en zoet water komen ergens vandaan maar met het huidige tempo waarin we deze essentiële grondstoffen in onze spijkerbroeken, auto’s, meubels en steden pompen raken de bronnen snel uitgeput. Dit kan echt anders!

Toekomstbestendige stad

Amsterdam heeft de klimaatcrisis uitgeroepen en het is hoog tijd dat het zich daar ook naar gaat gedragen. In een regio waar de ruimte schaars is betekent dit dat we kritische vragen moeten stellen. Hoeveel huizen willen we bouwen, wetende dat de zeespiegel de komende decennia hard zal stijgen? Hoe faciliteren we boordnodige innovatie op het gebied van groene waterstof, biobased bouwen en kringlooplandbouw? En hoe maken we het zo aantrekkelijk mogelijk voor inwoners om zich lopend, per fiets of met het ov door de stad te bewegen?

Leven met dier en natuur

Dieren en natuur bestaan niet ten bate van de mens maar hebben hun eigen intrinsieke waarde. Ook in een drukke stad als Amsterdam maken we iedere dag keuzes waarmee we onze relatie tot de natuur invulling geven. Kunstgrasvelden zijn niet groen en funest voor leven op en in de bodem. Het vergroenen van daken, gevels en straten is een manier om ruimte terug te geven aan de natuur. Een stad zonder dieren en natuur is niet toekomstbestendig. Daarom wil ik hen de komende vier jaar een stem geven.

Achtergrond

Dave is een duizendpoot met kennis van hospitality, software development, geologie, circulaire economie en sterrenkunde. Nu de horeca weer open is werkt hij als freelance event manager. Ook schrijft hij zijn eerste boek over alledaagse wonderen.