Emma Verbree


Commu­ni­ca­tie­me­de­werker

Emma Verbree is een geboren en getogen Amsterdammer. Ze is opgeleid als taalkundige en heeft de master Meertaligheid en Taalverwerving gedaan. Terwijl deze opleiding zich normaliter vrijwel alleen op mensen focust, studeert zij af op de (lichaams)taal van koeien en kalveren in de melkindustrie. Deze combinatie is voor haar ideaal omdat zij dierenwelzijn en -rechten zeer hoog in het vaandel heeft staan. Het doen van dierentaalonderzoek, een nieuwe stroming binnen de (taal)wetenschap, is volgens haar van essentiële waarde. Hierover vertelt zij: “het weerleggen van heersende ideeën en vastgeroeste perspectieven over de levenswereld andere dieren is nodig om de behandeling van en het begrip voor het welzijn van deze andere diersoorten te vergroten, en om hen een stem te bieden waar zij deze in onze maatschappij bij voorbaat niet toegekend krijgen.” Voor haar was dit onderzoek dan ook een omslagpunt: het willen van een beter leven en meer rechten voor andere dieren werd naast een diep gekoesterde wens ook een levensovertuiging die uitgedragen moest worden.

Naast dat zij dit op wetenschappelijk vlak doet, kan zij zich hier ook als communicatiemedewerker voor Partij voor de Dieren voor inzetten. Ze hoopt op deze manier haar steentje bij te kunnen dragen aan de bescherming van dier, groen, milieu en biodiversiteit binnen Amsterdam. Ze koestert zeer veel liefde voor haar geboorte- en woonstad: “ik voel een sterke drang om onze stad met al haar inwoners (mensen en andere dieren), ons erfgoed en ons groen te beschermen. Al onze inwoners zijn gelijkwaardig aan elkaar en verdienen de vrijheid om te zijn en te uiten wie ze zijn. Om dit allemaal te waarborgen, hebben we een partij met langetermijnvisie nodig die niet vanuit het eigenbelang te werk gaat. Dat is Partij voor de Dieren. Nadat ik jaren met liefde op deze partij heb gestemd, ben ik trots om er nu deel van uit te mogen maken.”