Aanpak over­toe­risme


Aanpak drukte en over­toe­risme

Het aantal toeristen is alweer op het hoge peil van voor corona: het is druk in de Amsterdamse binnenstad. Elk jaar worden er miljoenen gestoken in citymarketing en regiopromotie om toeristen over Amsterdam te informeren. Dat geld kan beter aan duurzame doelen besteed kan worden. De wildgroei van hotels en van vakantieverhuur van woningen willen we stoppen. En er komt een einde aan raamprostitutie als toeristische attractie en daarvoor onderzoekt de gemeente alternatieven.

De komst van toeristen - zeker als ze met het vliegtuig of de auto komen - is milieuvervuilend. We willen stimuleren dat toeristen met de trein komen. Inkomsten uit de toeristenbelasting wil de Partij voor de Dieren gebruiken om bezoekers te spreiden en het openbaar vervoer en het lokale groen te versterken.

Bij de vergunningverlening van horecagelegenheden moet de gemeente rekening houden met de mogelijke geluidsoverlast voor omwonenden. En de openbare ruimte moet toegankelijk blijven voor iedereen.

Aanpak overtoerisme

Wat we hebben bereikt

  • Bierfiets van straat

    Dronken toeristen die het verkeer ophouden op een rijdende bar. Dat is gelukkig verleden tijd. Mede door de druk van de Partij voor de Dieren is de bierfiets uit het Amsterdamse straatbeeld verdwenen.