Motie inzake stop met het ophemelen van de lucht­vaart­sector


24 april 2024

De Raad,
Gehoord de discussie over het Kennisnemen van de raadsinformatiebrieven over de voortgang van de Aanpak binnenstad en bezoekerseconomie (VN2024-004225)

Constaterende dat:

- De luchtvaartsector zeer schadelijk is voor zowel de gezondheid van Amsterdammers, werknemers, het klimaat, natuur en dier;
- 35% van de mensen die aankomen op Schiphol de terminal niet verlaten en direct doorvliegen;
- De nadelige gevolgen van deze overstap afgewenteld worden op de omwonenden, werknemers, het klimaat, natuur en dier;
- Gemeente Amsterdam eindelijk stelling heeft ingenomen met behulp van de position paper ten aanzien van Schiphol;

Overwegende dat:
- De druk op de binnenstad onaanvaardbare vormen aanneemt;
- Volgens het college gaan leefbaarheid, klimaat en woningen altijd boven vliegreizen;
- Er een grote tekorten zijn op de arbeidsmarkt.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders
Niet mee te gaan in de positieve frame rondom Schiphol en vast te houden aan de activistische houding ten aanzien van Schiphol door de volgende zin te verwijderen uit de Voortgangsrapportage 2023 Bezoekerseconomie:
“De luchthaven draagt als multimodaal knooppunt en haar bestemmingennetwerk bij aan
de internationale verbondenheid van Amsterdam en is een drager van werkgelegenheid in
onze regio.” (pagina 13.)

En dit ook door te voeren in toekomstige communicatie aangaande de bezoekerseconomie.

Indiener,

J.M. Krom


Status

Verworpen

Voor

PvdD, Lijst AV, VOLT, SP, Lijst Kabamba

Tegen

Lees onze andere moties

Motie inzake creëer in leegstaande kantoorpanden nieuwe atelierruimtes

Lees verder

Motie inzake spaar het Diemerpark en verhuis één van de sportverenigingen vanuit het park naar Strandeiland

Lees verder

    Word actief Doneer