Schrif­te­lijke vragen van het lid Bakker inzake gratis giftige tulpen uit Amsterdam


Indiendatum: 1 nov. 2023

Toelichting:

Elk jaar organiseert de tulpenindustrie een marketingstunt om hun branche te promoten: Natio- nale Tulpendag. Op deze dag zetten zij hun snijbloemen groots in het zonnetje. Ook in 2024 is deze dag aangekondigd, namelijk op 20 januari. Op het Museumplein worden 200.000 tulpen neergezet die gratis door iedereen geplukt mogen worden. Dit trekt volgens ‘I amsterdam’ tienduizenden bezoekers. Het is een commerciële reclameactie vanuit Tulpen Promotie Nederland (TPN)[1], opgericht door tulpenkwekers om wereldwijd de tulp te promoten. Een heel slimme truc om jaarlijks publiciteit mee te krijgen en consumenten te verleiden om de maanden daarna weer geld uit te geven aan snijbloemen. De boodschap die TPN brengt is dat tulpen blijdschap geven en dat de industrie dat graag deelt.

Maar wat de organisatie achterwege laat is dat de tulpenteelt in Nederland verantwoordelijk is voor grootschalige milieuvervuiling door gifgebruik. Van het totaal aan pesticiden dat voor alle landbouwgewassen wordt gebruikt gaat 8% naar tulpenvelden. De tulpenteelt is daarmee volgens de meest recente cijfers van het CBS over 2020 een van de grootverbruikers van bestrijdingsmiddelen[2]. De gifstoffen hebben een schadelijk effect op insecten, de biodiversiteit en brengt gezondheidsrisico’s met zich mee voor mensen.

Blootstelling aan landbouwgif wordt onder meer in verband gebracht met de ziekte van Parkinson en kanker.[3] Uit onderzoek van de Rijksoverheid blijkt dat er gifresten te vinden zijn in de urine van volwassenen en kinderen die in de omgeving van bollenvelden wonen en dat er resten blijken te zitten op de deurmat en in het huisstof.[4] Europese NGO’s ontdekten na onderzoek dat het ook terug te zien is in de haren van met name boeren en plattelandsbewoners.[5] Meten=Weten spreekt van een gifdeken over Nederland.[6]

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van Partij voor de Dieren, op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Is het college op de hoogte van de reclamestunt van de tulpenindustrie ‘Nationale Tulpendag’ op 20 januari?

  2. Onderschrijft het college dat de tulpenteelt een zeer vervuilende industrie is door het vele gifgebruik?

  3. Hoe waardeert het college de actie van de tulpenbranche om zichzelf jaarlijks zo feestelijk te promoten terwijl hun tulpenvelden druipen van het gif?

  4. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het niet te verdedigen valt om als gemeente een podium te geven aan zo’n vervuilende industrie als de tulpenteelt zodat zij bewoners en bezoekers misleidend kunnen beïnvloeden, terwijl Amsterdam staat voor een groene, gezonde stad?[7]

  5. En is het college het ook met de Partij voor de Dieren eens dat het, met het oog op de druk op de openbare ruimte en de noodzaak om keuzes te maken waar we als stad ruimte voor creëren,[8] onwenselijk is om een commerciële reclamestunt te faciliteren in de openbare ruimte waar tienduizenden mensen op afkomen?

  6. Ziet het college ook liever dat dit evenement niet doorgaat?

  7. Is het college bereid en in staat om het evenement af te lassen? Graag een toelichting.

  8. Als het antwoord bij de vorige vraag neerkomt op een nee: is het college dan bereid en in staat om het evenement volgend jaar tegen te houden? Graag een toelichting.


Toelichting bij de volgende vragen: Op de site ‘I amsterdam’,[9] van amsterdam&partners, een organisatie die ruim 5 miljoen subsidie krijgt van de gemeente in 2024, staat dat Amsterdam tijdens de Nationale Tulpendag de officiële aftrap geeft voor het tulpenseizoen. Er wordt in een toelichting rooskleurig geschreven over dit evenement, met gedetailleerde beschrijvingen over de pracht en praal van tulpen, onder een kopje met de tekst ‘Het is weer tijd voor tulpen!’ en met links naar websites van de branche. Het doel van amsterdam&partners is volgens henzelf om “te bouwen aan een betere reputatie van de Metropool Amsterdam”.(1)

9. In hoeverre vindt het college het wenselijk dat er dik 5 miljoen gemeenschapsgeld naar een organisatie gaat die als promotioneel verlengstuk van een milieuvervuilende industrie fungeert?

10. In hoeverre vindt het college dit event bijdragen aan de ‘betere reputatie’ die wij nastreven?

11. Hoe kan het college ervoor zorgen dat ‘I amsterdam’ / ‘amsterdam&partners’ stopt met het maken van reclame voor (commerciële) evenementen die in strijd zijn met de ‘betere reputatie’ die we als stad willen?

Indiener,

A. Bakker

[1] https://tulpenpromotie.nl/

[2] https://www.clo.nl/indicatoren...

[3] https://nos.nl/artikel/2302396..., https://www.parkinson-verenigi..., https://www.rivm.nl/nieuws/ond...

[4] https://www.rivm.nl/publicatie...

[5] https://www.trouw.nl/duurzaamh...

[6] https://www.nporadio1.nl/nieuw...

[7] https://www.amsterdam.nl/bestu...

[8] https://www.amsterdam.nl/wonen...

[9] https://www.iamsterdam.com/uit...

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen van het lid Emmerik inzake PFAS in Amsterdam

Lees verder

Schriftelijke vragen van het lid Krom inzake winterkouderegeling voor dak- en thuisloze mensen bij extreem weer

Lees verder

    Word actief Doneer