Motie inzake het Actieplan Geluid 2020-2023 (geluids­overlast door Schiphol)


4 november 2020

Motie van het lid Van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake het Actieplan Geluid 2020-2023 (geluidsoverlast door Schiphol)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het kenbaar maken van wensen en zienswijzen over het ontwerp Actieplan Geluid 2020-2023 (Gemeenteblad afd.1, nr. 1186);

Constaterende dat:

  • het Bewonersaanspreekpunt Schiphol (BAS) elk jaar duizenden klachten over herrie binnenkrijgt van omwonenden, met in 2019 een record van 298.438 meldingen;
  • het vliegverkeer vrij laag over de Amsterdamse binnenstad heen vliegt als het op de Schiphol-Oostbaan moet landen;
  • Schiphol in de toekomst beperkt mag groeien, waardoor de kans op overlast alleen maar groter gaat worden.

Overwegende dat:

  • Amsterdammers last hebben van geluidsoverlast van opstijgende en landende vliegtuigen op Schiphol;
  • geluidsoverlast van Schiphol wel degelijk cumulatief bijdraagt aan de totale ervaren geluidsoverlast in de stad;
  • de geluidsoverlast van Schiphol thuishoort in het Actieplan Geluid 2020-2023.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • geluidsoverlast van Schiphol ook op te nemen in het Actieplan Geluid 2020-2023.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, DENK, CU, Bij1

Tegen

GroenLinks, D66, VVD, PvdA, SP, FvD, PvdO