Motie inzake het Actieplan Geluid 2020-2023 (geluids­overlast door Schiphol)


4 november 2020

Motie van het lid Van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake het Actieplan Geluid 2020-2023 (geluidsoverlast door Schiphol)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het kenbaar maken van wensen en zienswijzen over het ontwerp Actieplan Geluid 2020-2023 (Gemeenteblad afd.1, nr. 1186);

Constaterende dat:

  • het Bewonersaanspreekpunt Schiphol (BAS) elk jaar duizenden klachten over herrie binnenkrijgt van omwonenden, met in 2019 een record van 298.438 meldingen;
  • het vliegverkeer vrij laag over de Amsterdamse binnenstad heen vliegt als het op de Schiphol-Oostbaan moet landen;
  • Schiphol in de toekomst beperkt mag groeien, waardoor de kans op overlast alleen maar groter gaat worden.

Overwegende dat:

  • Amsterdammers last hebben van geluidsoverlast van opstijgende en landende vliegtuigen op Schiphol;
  • geluidsoverlast van Schiphol wel degelijk cumulatief bijdraagt aan de totale ervaren geluidsoverlast in de stad;
  • de geluidsoverlast van Schiphol thuishoort in het Actieplan Geluid 2020-2023.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • geluidsoverlast van Schiphol ook op te nemen in het Actieplan Geluid 2020-2023.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, DENK, CU, BIJ1

Tegen

GroenLinks, D66, VVD, PvdA, SP, FvD, PvdO

Lees onze andere moties

Motie inzake de investeringsnota Buiksloterham 2020 en het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet (sportnorm)

Lees verder

Motie inzake de zienswijze op het concept uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park 2040, 2020-2024 (Natuur geen verdienmodel voor evenementen)

Lees verder

    Word actief Doneer