Groene daken en gevels


Klimaatscenario's van het KNMI voorspellen dat het aantal piekbuien (dat zijn regenbuien waarbij in korte tijd een grote hoeveelheid neerslag valt) flink zal toenemen. Dat betekent dat de druk op het rioleringsstelsel steeds groter wordt.

De Partij voor de Dieren Amsterdam zet zich in voor een klimaatbestendige stad en maakt zich hard voor groene daken. Het huidige rioleringsstelsel van Amsterdam is niet ingericht op dit klimaatscenario. In 2022 zal een grootscheepse operatie nodig zijn om het riool te vervangen. De rioolbuizen moeten dan ook worden vergroot om het stelsel aan te passen op de klimaatverandering. Dit is voor de stad een ingrijpend proces. Zonder deze vervanging loopt de stad het risico dat straten veelvuldig zullen onderlopen en dat de riolering mogelijk bezwijkt onder de grote waterstromen.

Groene daken (daken met een vegetatielaag) zijn in staat om hemelwater op te vangen, vast te houden in de substraatlaag (de onderlaag met aarde, waarin de planten groeien), en vervolgens vertraagd af te voeren (via de regenpijp naar het riool). Momenteel is slechts 2,2% van de daken in Amsterdam groen.