Amen­dement inzake de Voor­jaarsnota 2021 (start met tien hangende tuinen aan ons vastgoed)


8 juni 2021

Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2021,

Constaterende dat:

  • uit onderzoek van de wethouder Gemeentelijk Vastgoed[1] blijkt dat ongeveer 135 panden van de gemeente geschikt lijken voor gevelvergroening;
  • dit een vergroening zou zijn van naar schatting ruim 33.000 m2 aan geveloppervlak;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • Voortvarend van start te gaan met het vergroenen van de eerste tien gevels van het gemeentelijk vastgoed en dit te bekostigen uit de duurzaamheidsmiddelen voor gemeentelijk vastgoed.

De leden van de gemeenteraad

A.L. Bakker

D.T. Boomsma

J.A. Veldhuyzen

A. Kiliç

T. Kuiper

I. Nadif


[1] 30 maart 2021, raadsinformatiebrief van wethouder Meliani, ‘Afdoening motie 951 van leden A.L. Bakker, Simons, Boomsma, Kiliç en Groen getiteld ‘Hangende tuinen aan ons vastgoed’, link: https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/10024891/1/09012f978343d185


Status

Aangenomen

Voor

NIDA, PvdD, VVD, D66, CU, SP, GroenLinks, PvdA, BIJ1, DENK, FvD, CDA

Tegen

JA21, PvdO

Lees onze andere moties

Motie inzake afzien van preventief fouilleren

Lees verder

Amendement inzake de Voorjaarsnota 2021 (herplant de ruim duizend missende bomen van Elzenhagen-Zuid)

Lees verder

    Word actief Doneer