Amsterdam gaat werk maken van lokale teelt van biobased mate­rialen


30 november 2023

Amsterdam gaat in aanvulling op de Agenda Circulair 2023-2026 concrete stappen nemen om de lokale productiecapaciteit van biobased bouw- en isolatiematerialen te vergroten. Een voorstel van de Partij voor de Dieren hiertoe is aangenomen. Succes!

CO2 uitstoot in de bouw

De bouwsector is verantwoordelijk voor circa 2,5% van de totale CO2 uitstoot in Nederland. Dit komt voornamelijk vrij bij de productie van conventionele bouw- en isolatiematerialen zoals beton, baksteen, staal en het isolatiemateriaal PUR. Het is daarom van belang dat ook de bouwsector zo snel mogelijk verduurzaamt, zodat we de opwarming van de aarde weten te beperken. En er is goed nieuws! Het gebruik van bio-based materialen in de bouw, zoals hout, lisdodde, riet en hennep kan tot wel 50% CO2-reductie leiden.

Agenda Circulair

De Agenda Circulair 2023-2026 van de gemeente Amsterdam doet een aantal voorstellen met als doel om de bouwsector te verduurzamen. Zo ook de voorstellen ‘Circulair renoveren’ en 'Van land tot pand', waarbij er wordt ingezet op biobased materialen. Hierin heeft Amsterdam zichzelf als doel gesteld om in 2025 1000 hectare in Amsterdam en omgeving te hebben ingericht voor biobased teelten. Volgens de Partij voor de Dieren ontbreekt het in dit voorstel echter nog aan concrete maatregelen om de productiecapaciteit van bio-based materialen daadwerkelijk te vergroten. En dit is enorm belangrijk. De meerkosten van circulair bouwen bedragen nu nog 2 tot 8 procent ten opzichte van conventionele materialen. Door de productiecapaciteit te verhogen wordt de prijs gedrukt, waardoor de vraag naar bio-based bouwen en isoleren toeneemt. Hiertoe diende de fractie van de Partij voor de Dieren dan ook een voorstel in dat is aangenomen met brede steun van de gemeenteraad.


“We hebben in Amsterdam veel landbouwgrond dat in het tekenstaat van veeteelt. Bijna 3000 hectare. Als je deze gronden zou inrichten voor biobased teelten kan dit leiden tot enorm gunstige effecten voor het milieu en de biodiversiteit.”

Veehouderij

Bijna alle landbouwgrond op de slappe veenbodems rondom Amsterdam is momenteel ingericht voor veehouderij. Om veehouderij op de veenbodems mogelijk te maken wordt het waterpeil kunstmatig laag gehouden. Dit heeft een negatief neveneffect. Het veen in de bodem oxideert waarbij er enorm veel CO2 vrijkomt en waardoor de bodem inklinkt en daalt. Hierdoor neemt de kans op overstromingen in de toekomst verder toe. Als het waterpeil niet kunstmatig laag wordt gehouden is veengrond ideaal voor biobased gewassen. Deze gewassen doen het namelijk veelal goed op wat nattere bodems. Bovendien draagt het inrichten van deze gronden voor biobased teelten bij aan vermindering van het aantal gehouden dieren in de veehouderij en voorkomen we daarmee veel dierenleed. Wat de Partij voor de Dieren betreft is dit dus een win-win situatie.

Bekijk hier de aangenomen motie

Gerelateerd nieuws

De raad in beeld: op weg naar een circulaire economie

Deze raad hebben we ons weer ingezet voor de transitie naar een circulaire economie. Dit is een economie waarin groei en wins...

Lees verder

Geneeskundige zorg voor dieren betaalbaar en bereikbaar voor iedereen

De afgelopen zeven jaar hebben investeerders op grote schaal dierenartsenpraktijken opgekocht. De prijzen van een bezoek aan ...

Lees verder