Maximale geluids­be­lasting festivals bij bron vast­leggen


18 juli 2016

Een voorstel van de Partij voor de Dieren om bij festivals geluidsnormen bij de bron vast te leggen is afgelopen donderdag unaniem aangenomen door de gemeenteraad. Naar verwachting zal dit voor minder geluidsoverlast bij omwonenden zorgen. Raadslid Johnas van Lammeren diende veertien moties in bij de behandeling van het nieuwe evenementenbeleid om overlast tegen te gaan en evenementen dier- en natuurvriendelijker te maken.

Amsterdam kent tientallen festivals en evenementen, waarvan er veel in parken georganiseerd worden. De bassen dreunen tot ver door en veroorzaken veel overlast bij omwonenden. Door maximale geluidsnormen bij de bron op te nemen in het nieuwe evenementenbeleid kan dit ingeperkt worden. Ook zullen bewonersverenigingen betrokken worden bij het opstellen van locatieprofielen voor parken, pleinen en grachten, die kaders stellen voor het gebruik van de locatie ten behoeve van evenementen. Een motie om de parken publiek toegankelijk te houden bij evenementen, werd helaas niet aangenomen.

Naast overlast bij omwonenden hebben evenementen in het groen een grote impact op de flora, fauna en bodem van parken. Een motie om de bescherming hiervan op te nemen als randvoorwaarde bij de evenementenlocatieprofielen werd unaniem aangenomen. Voorstellen om van groengelden geen wegen geschikt voor vrachtwagens in parken te bouwen en een duidelijke groene definitie van duurzaamheid vast te leggen in het evenementenbeleid werden verworpen.

Bekijk hier alle moties die de Partij voor de Dieren tijdens de behandeling van het nieuwe evenementenbeleid heeft ingediend.

Gerelateerd nieuws

Amsterdamse ozb mogelijk afhankelijk van energielabel

Op voorstel van de Partij voor de Dieren heeft de voltallige gemeenteraad, met uitzondering van de VVD en CDA, ingestemd om d...

Lees verder

Amsterdamse kinderboerderijen worden diervriendelijker

De gemeente gaat eindelijk eisen stellen aan Amsterdamse kinderboerderijen op het gebied van dierenwelzijn. Op aandringen van...

Lees verder