Nieuw evene­men­ten­beleid (definitie duur­zaamheid) 


14 juli 2016

Motie van het raadslid J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake) inzake de uitgangspunten voor een nieuw evenementenbeleid (definitie duurzaamheid)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de uitgangspunten voor een nieuw evenementenbeleid (Gemeenteblad afd. 1, nr. 842);

Overwegende dat:

  • bij subsidieaanvragen een toetsing plaatsvindt over de manier waarop de organisator duurzaam onderneemt, bijvoorbeeld met behulp van een duurzaamheidstoets;
  • het begrip ‘duurzaamheid’ op verschillende manieren geïnterpreteerd kan worden.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • in de definitieve notitie ‘Uitgangspunten voor een nieuw evenementenbeleid’ uit te leggen wat er onder duurzaamheid verstaan wordt en bij de duurzaamheidstoets in ieder geval het effect op het klimaat, milieu en de directe leefomgeving (flora en fauna) van het evenement mee te nemen.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks, PvdA, PvdO

Tegen

VVD, D66, SP, CDA