Nieuw evene­men­ten­beleid (bewo­ners­ver­e­ni­gingen betrekken bij loca­tie­pro­fielen) 


14 juli 2016

Motie van het raadslid J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake de uitgangspunten voor een nieuw evenementenbeleid (bewonersverenigingen betrekken bij samenstellen locatieprofielen)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de uitgangspunten voor een nieuw evenementenbeleid (Gemeenteblad afd. 1, nr. 842);

Overwegende dat:

  • voor parken, pleinen en grachten locatieprofielen worden opgesteld, die kaders stellen voor het gebruik van de locatie ten behoeve van evenementen;
  • in de zomer van 2016 de locatieprofielen in overleg met de bestuurscommissies worden samengesteld.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • bij het samenstellen van de locatieprofielen naast de bestuurscommissies ook bewonersverenigingen te betrekken, zoals vrienden van parken.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, D66, SP, GroenLinks, PvdA, PvdO, CDA

Tegen

VVD