Amster­damse kinder­boer­de­rijen worden dier­vrien­de­lijker


2 augustus 2016

De gemeente gaat eindelijk eisen stellen aan Amsterdamse kinderboerderijen op het gebied van dierenwelzijn. Op aandringen van de Partij voor de Dieren wordt hierbij een voorbeeld genomen aan het onlangs gelanceerde Kinderboerderijenbesluit dat werd ondersteund door 17 dierenorganisaties. Op dit moment zijn er nog steeds kinderboerderijen in Amsterdam die bijvoorbeeld konijnen solitair huisvesten in zogenaamde konijnenflats of dieren fokken voor de slacht. De PvdD verwacht dat daar nu snel een einde aan wordt gemaakt.

De Amsterdamse PvdD heeft al vaker aangedrongen op diervriendelijke kinderboerderijen. Met de lancering van het Kinderboerderijenbesluit lag er een mooi document met uitgangspunten voor dierenwelzijn op kinderboerderijen, dat in Amsterdam nog niet altijd in orde is. Volgens het Kinderboerderijenbesluit mogen sociale dieren niet alleen gehuisvest worden, mogen er geen overtallige dieren gefokt worden voor de slacht en zijn exotische dieren niet geschikt voor een kinderboerderij. De wethouder dierenwelzijn heeft in antwoord op schriftelijke vragen toegezegd om dit document te betrekken bij het opstellen van nieuwe kwaliteitseisen voor kinderboerderijen.

De gemeente Amsterdam inventariseert op dit moment met Amsterdamse kinderboerderijen welke kwaliteitseisen gewenst zijn. Er is al gestart met het verbeteren van drainage tegen modderige velden. In gesprekken waar de kinderboerderijen en verschillende welzijnsorganisaties bij betrokken worden, stelt Amsterdam de eisen op. De gemeenteraad wordt hiervan op de hoogte gehouden.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Maximale geluidsbelasting festivals bij bron vastleggen

Een voorstel van de Partij voor de Dieren om bij festivals geluidsnormen bij de bron vast te leggen is afgelopen donderdag un...

Lees verder

Amsterdammers aangemoedigd stenen te vervangen door groen

De gemeente Amsterdam moedigt haar inwoners aan stenen in tuinen te vervangen door groen. Groene tuinen dragen bij aan de bio...

Lees verder