Nieuw evene­men­ten­beleid (publiek toegan­ke­lijke parken rand­voor­waarde) 


14 juli 2016

Motie van het raadslid J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake de uitgangspunten voor een nieuw evenementenbeleid (publiek toegankelijke parken randvoorwaarde in locatieprofiel)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de uitgangspunten voor een nieuw evenementenbeleid (Gemeenteblad afd. 1, nr. 842);

Overwegende dat:

voor parken, pleinen en grachten locatieprofielen worden opgesteld, die kaders stellen voor het gebruik van de locatie ten behoeve van evenementen.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

het gratis voor publiek toegankelijk houden van parken voor, tijdens en na evenementen als randvoorwaarde mee te nemen in de locatieprofielen.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PvdO

Tegen

VVD, D66, SP, GroenLinks, PvdA, CDA