Nieuw evene­men­ten­beleid (groen­gelden niet voor infra­structuur parken) 


14 juli 2016

Motie van het raadslid J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake de uitgangspunten voor een nieuw evenementenbeleid (groengelden niet voor infrastructuur parken)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de uitgangspunten voor een nieuw evenementenbeleid (Gemeenteblad afd. 1, nr. 842);

Constaterende dat:

er plannen zijn voor uitbreiding van de infrastructuur bij parken, zoals bij het Gaasperplaspark;
Groengebied Amstelland aan de noordkant van de Gaasperplas wil beginnen om zo schade te verminderen bij festivals op het terrein.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Groengelden niet te gebruiken voor infrastructuur geschikt voor een gewicht van meer dan 3,5 t in parken.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PvdO, GroenLinks

Tegen

VVD, D66, SP, PvdA, CDA

Lees onze andere moties

Vaststellen bestemmingsplan Diemerpark (nieuwe procedure bestemmingsplan starten) 

Lees verder

Nieuw evenementenbeleid (geen subsidies naar commerciële festivals) 

Lees verder

    Word actief Doneer