Nieuw evene­men­ten­beleid (rand­voor­waarden in loca­tie­profiel) 


14 juli 2016

Motie van het raadslid J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake de uitgangspunten voor een nieuw evenementenbeleid (bescherming flora, fauna en bodem randvoorwaarden in locatieprofiel)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de uitgangspunten voor een nieuw evenementenbeleid (Gemeenteblad afd. 1, nr. 842);

Overwegende dat:

  • voor parken, pleinen en grachten locatieprofielen worden opgesteld, die kaders stellen voor het gebruik van de locatie ten behoeve van evenementen.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • de bescherming van flora, fauna en de bodem voor, tijdens en na evenementen als randvoorwaarden mee te nemen in de locatieprofielen.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Aangenomen

Voor

Allepartijen

Tegen

Lees onze andere moties

Nieuw evenementenbeleid (definitie duurzaamheid) 

Lees verder

Nieuw evenementenbeleid (afwijking locatieprofielen raadsbesluit)

Lees verder

    Word actief Doneer