Bomenkap in West spant de kroon


Partij voor de Dieren trekt aan de bel over forse bomenkap en geringe herplant

1 februari 2021

Anke Bakker (raadslid Partij voor de Dieren) trekt aan de bel over forse bomenkap in stadsdeel West. Overal in de stad wordt flink gekapt, maar stadsdeel West spant de laatste tijd de kroon. Bij elke herinrichting van een straat in West worden flinke aantallen bomen gekapt. Ook blijkt de herplant niet op orde: zo worden er minder en veel dunnere bomen geplant dan beloofd.

Raadslid Anke Bakker: "In de Frederik Hendrikstraat werden 74 enorme watercipresssen gekapt en kwamen er slechts 56 sprietjes voor terug. En stadsdeel West beloofde de bewoners om bomen terug te planten met een omtrek van 30-35 centimeter. Er werd bij vermeld dat dat 'aanzienlijk dikker is dan gebruikelijk'. Het bomenbeleid is ook dat er bomen met een zo groot mogelijke stamomtrek worden herplant, maar in de Frederik Hendrikstraat staan nu iele sprietjes tussen de 19-25 centimeter. Dat betekent dat bomen elders herplant moeten worden of dat er gestort moet worden in het herplantfonds, maar het is niet na te gaan of dit ook daadwerkelijk gebeurt."

Bomen kappen voor parkeerplaatsen
Veel bomen in West staan de komende tijd op de kaplijst van stadsdeel West. Opvallend is dat bij de Zaanstraat gekapt wordt voor auto's. Het stadsdeel wil de straat breder te maken voor meer parkeerruimte aan beide zijden. En dat is geheel tegen het autoluwe beleid van de stad in. In De Clerqstraat en Jan Evertsenstraat worden zelfs bepalende bomen die deel uitmaken van de Hoofdbomenstructuur gekapt. Op de Bos en Lommerweg gaan 31 bomen tegen de vlakte. Ook lichtbeneming in de woning lijkt toegestaan te worden als reden voor een kapvergunning in stadsdeel West, zoals bij de kap van twee bomen in de Vondelstraat. Dat is volgens de gemeentewebsite juist een reden om de vergunning af te wijzen.

Behoud van bomen moet uitgangspunt zijn
"In deze klimaat- en biodiversiteitscrisis hebben we bomen hard nodig in de stad. Elke keer een straat leegtrekken bij een herinrichting is onhoudbaar. De gemeente moet meer creativiteit tonen en bomen zo veel als mogelijk behouden. Die sprietjes doen er nog tientallen jaren over om uit te groeien tot een boom van formaat. De bomenboekhouding moet nu echt op orde komen. De Partij voor de Dieren vraagt al langer om een online en realtime bomendashboard zodat kap en herplant inzichtelijk wordt gemaakt", aldus Anke Bakker.

Lees ook: