Schrif­te­lijke vragen inzake het kappen van alle 31 bomen naast de ventweg aan de Bos en Lommerweg


Indiendatum: 7 jan. 2021

De Partij voor de Dieren-fractie heeft vernomen dat het stuk Bos en Lommerweg tussen de Willem de Zwijgerlaan en Admiraal de Ruijterweg een nieuwe inrichting krijgt en is verheugd te lezen dat de ventweg en 25 parkeerplekken zullen verdwijnen om plaats te maken voor een bredere stoep met groen en bankjes. Echter moeten volgens portefeuillehouder Carolien de Heer van stadsdeel West voor het project 31 bomen worden gekapt. Volgens een brief die gestuurd is aan omwonenden en ondernemers zou de kwaliteit van de bomen slecht zijn en zouden de bomen straks niet meer op de juiste plekken staan.

In een nieuwsbericht in de Westkrant [i] is een actuele foto te zien en een impressie van na de inrichting. Als representatie van de huidige situatie vindt ondergetekende een kiekje van een paar winterse bomen aan de noordzijde echter misleidend. Beelden van de weg in zuidelijke richting in de lente of zomer, geven een heel ander beeld van bomen vol sappige groene blaadjes die op het oog gezond lijken. Ondergetekende is daarom erg benieuwd wat er precies wordt bedoeld met de ‘slechte staat’ en waarom de bomen niet in het voorgestelde toekomstscenario passen. Wat betreft de Partij voor de Dieren-fractie moet het behoud van bomen het uitgangspunt van een herinrichting zijn.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van Partij voor de Dieren, op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Wat wordt in dit geval bedoeld met slechte kwaliteit van de bomen? Wat is de levensverwachting van de verschillende bomen?
  2. Waarom is beoordeeld dat de huidige bomen niet meer op de juiste plekken staan na de herinrichting? Wat wordt hiermee bedoeld?
  3. Zijn er alternatieve ontwerpen bedacht waarin de bomen ingepast kunnen worden met verbeterde groeiplaatsen? Zo ja, hoe zijn deze beoordeeld? Zo nee, waarom niet en is het mogelijk om deze optie alsnog te onderzoeken?
  4. De Westkrant vermeldt dat de bomen in het najaar van 2021 worden “vervangen door nieuwe zilverlindes, boomvakken – een combinatie van heesters- en haagjes”. Worden alle 31 bomen herplant? Zo nee, waarom niet?
  5. In hoeverre speelt het behoud van bomen een rol in het bomenbeleid van stadsdeel West? Is het stadsdeel bereid om het behoud van bomen als uitgangspunt te nemen bij herinrichtingen?

Het lid van de gemeenteraad,

A.L. Bakker

[i] https://www.dewestkrant.nl/parkeerplekken-en-ventweg-bos-en-lommerweg-verdwijnen/