Schrif­te­lijke vragen inzake de bomenkap en herplant van sprietjes in de Frederik Hendrik­straat


Indiendatum: 28 jan. 2021

Toelichting:

In 2019 is de hele Frederik Hendrikstraat in het kader van een herinrichting kaalgekapt en na ruim anderhalf jaar staan er nu vervangende exemplaren in de grond. De fractie van de Partij voor de Dieren had graag opgelucht en blij op dit nieuws willen reageren, maar is daarentegen verontrust over de iele twijgjes die nu in het straatbeeld zijn verschenen.

Er wordt al tijden beloofd dat herplant bestaat uit bomen met een zo groot mogelijke stamomtrek en dat we dus niet alleen maar sprietjes terugkrijgen. Het lijkt er echter op dat de oude dikke bomen toch slechts vervangen zijn door jonge magere exemplaren. Een duidelijke foto is te vinden in een bericht op Twitter[i]. Ondergetekende vraagt zich af of de herplant in dit geval wel correct is uitgevoerd.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van Partij voor de Dieren, op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Hoeveel en welke soort bomen, met wat voor omtrek en leeftijd zijn er precies gekapt in de Frederik Hendrikstraat?
  2. Hoeveel bomen en welke soort, met wat voor omtrek en leeftijd zijn er precies herplant na de kap van de bomen in de Frederik Hendrikstraat?
  3. Hoe verhoudt de herplant zich tot de voorgeschreven richtlijnen van herplant vanuit de Bomenverordening?
  4. Is het aantal bomen (jonge sprietjes) dat herplant is in de Frederik Hendrikstraat volgens het college voldoende? Zo ja, graag een toelichting. Zo nee, zullen er nog extra bomen worden herplant, op deze locatie of in andere delen van de stad?
  5. Is er naar aanleiding van de kap in de Frederik Hendrikstraat een storting gedaan in het gemeentelijk herplantfonds? Zo ja, welk bedrag is er gestort?

Het lid van de gemeenteraad,

A.L. Bakker

[i]https://twitter.com/NicovanGog/status/1339463237054640130

Indiendatum: 28 jan. 2021
Antwoorddatum: 23 feb. 2021

1. Hoeveel en welke soort bomen, met wat voor omtrek en leeftijd zijn er precies gekapt in de Frederik Hendrikstraat?

Antwoord: In totaal zijn er 73 bomen gekapt. Het betrof watercypressen en 1 iep met een stamomtrek van 80 tot 120 cm. De bomen waren in 1992 geplant.

2. Hoeveel bomen en welke soort, met wat voor omtrek en leeftijd zijn er precies herplant na de kap van de bomen in de Frederik Hendrikstraat?

Antwoord: Aantal: In de Frederik Hendrikstraat zijn 56 bomen herplant. (Zie antwoord vraag 3 voor herplant van de overige gekapte bomen). Er is bewust gekozen om in deze straat minder bomen terug te planten dan er stonden, omdat de oude bomen te weinig ruimte hadden om te kunnen groeien. De nieuwe bomen hebben meer (onder- en bovengrondse) ruimte om tot volle wasdom te kunnen groeien. De nieuwe locatie van de bomen heeft nu een brede strook van gemiddeld 2,50 m tussen de parkeerplaatsen in plaats van de voormalige ruimte van 80 cm breed tussen het fietspad en de parkeerstrook. Deze grotere boomvakken en investering in optimale groeiplaats zorgen ervoor dat de bomen een grotere kroonbreedte kunnen ontwikkelen. Dit levert op termijn een groener straatbeeld met mogelijkheid tot meer CO2 opslag, en er zal meer (regen)water worden opgevangen. Voor deze wijze van herplant in de Frederik Hendrikstraat heeft participatie plaatsgevonden. Naar aanleiding van de publicatie van de kapvergunning werd één bezwaar ontvangen.

Soort: De nieuwe bomen zijn van het type Ulmus ‘Dodoens’ Omtrek en leeftijd: Bij kwekers werd gezocht naar bomen met een twee keer zo grote omtrekmaat (30-35 cm in plaats van 20-25 cm) dan standaard in Amsterdam wordt geplant. Daarbij werd echter wel als belangrijke kwaliteitseis meegegeven dat de bomen op eigen wortels worden gekweekt om instabiliteit in de toekomst te voorkomen. In de raadsbrief van 29 oktober 2020 over omgewaaide bomen tijdens de storm hebben we u geïnformeerd over dit instabiliteitsprobleem bij bomen. Door strenge eisen te stellen aan de wijze waarop iepen worden opgekweekt zijn we verzekerd van gezond groeiende wortels en sterk opgroeiende bomen. De gecombineerde eisen van omtrekmaat en extra kwaliteitseis in de kweekvorm bleek niet eenvoudig. De hoge grondwaterstand in de Frederik Hendrikstraat zorgt ervoor dat de bomen minder diep kunnen wortelen. Bij aanplant van de nieuwe bomen moet daarom rekening gehouden worden met de kluithoogte. Hoe groter de aanplantmaat, hoe dikker de kluithoogte. De kluit mag nooit in aanraking komen met het grondwater, omdat de wortels dan gaan rotten en de boom afsterft. De hoogte van het grondwater bepaalt dus de maximale aanplantmaat in een wijk of straat. De conclusie was dat geen enkele boomkweker de voorgestelde aanplantmaat in combinatie met de kwaliteitseisen kon leveren. Daarop is besloten vast te houden aan wens van de bewoners om wel deze bijzondere iepensoort toe te passen, maar in een kleinere aanplantmaat. De huidige bomen zijn in 2012 gestekt en opgekweekt en twee jaar geleden bij de boomkweker vastgelegd. Door twee extreem droge seizoenen met hoge temperaturen is de groei van de bomen sterk achter gebleven, waardoor de bomen niet de verwachtte stamomtrek van 30 tot 35 cm hebben gehaald. De bomen variëren in stamomtrek tussen de 20 en 26 centimeter. Overigens is dit nog steeds de standaard aanplantmaat die in Amsterdam wordt toegepast. Om de groei te stimuleren is extra geïnvesteerd in de groeiplaats. Naast de grondverbetering, beluchting en drainage is gekozen voor een drukverdelende constructie, waardoor de boom veel meer ruimte heeft om een goed wortelpakket te vormen en daarmee sneller kan groeien en een langere levensduur zal hebben.

3. Hoe verhoudt de herplant zich tot de voorgeschreven richtlijnen van herplant vanuit de Bomenverordening?

Antwoord: Volgens de Bomenverordening geldt het principe van 1 op 1 herplant, waarbij gestreefd wordt naar het meest haalbare resultaat. In de Frederik Hendrikstraat is gecompenseerd met de aantallen bomen die voldoende ondergrondse groeiruimte hebben om tot volwaardige bomen uit te kunnen groeien. Hiervoor zijn extra investeringen gedaan in de ondergrondse groeiplaats. Er zijn in de Frederik Hendrikstraat 56 bomen herplant en 16 extra bomen in de directe omgeving (Fagelbuurt) en 1 in het Westerpark. Inclusief een optimale inrichting van de groeiplaats voldoet het college aan de herplantplicht.

4. Is het aantal bomen (jonge sprietjes) dat herplant is in de Frederik Hendrikstraat volgens het college voldoende? Zo ja, graag een toelichting. Zo nee, zullen er nog extra bomen worden herplant, op deze locatie of in andere delen van de stad?

Antwoord: Ja, de bomen hebben een diktemaat die algemeen in Amsterdam worden geplant. Door te investeren in optimale groeiomstandigheden ontwikkelen de bomen zich zeer krachtig. Er is alles aan gedaan om bomen zo te laten groeien dat in een recordtempo een groen straatbeeld ontstaat met boomkronen die breed uitgroeien.

5. Is er naar aanleiding van de kap in de Frederik Hendrikstraat een storting gedaan in het gemeentelijk herplantfonds? Zo ja, welk bedrag is er gestort?

Antwoord: Er is voldaan aan de herplantplicht dus een storting in het gemeentelijk herplantfonds was niet aan de orde.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake het verwijderen van meer dan 50 bomen uit de Hoofdbomenstructuur bij de herinrichting van de De Clerqstraat en de Jan Evertsenstraat

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake de kap van 39 bomen voor bredere Zaanstraat met parkeerplekken

Lees verder

    Word actief Doneer