Bescherm vleer­muizen, gier­zwa­luwen en mussen!


31 december 2021

Goed nieuws: er is steeds meer aandacht in Amsterdam voor beschermde diersoorten waarmee we onze huizen delen, namelijk vleermuizen, gierzwaluwen en mussen. Onlangs werd mede door de Partij voor de Dieren de sloop van een pand aan de Van Eeghenstraat stilgelegd, omdat het gebouw werd afgebroken terwijl er gierzwaluwnesten aanwezig waren. Er werd alsnog ecologisch onderzoek verricht en het College van B&W liet weten dat er tijdelijke én permanente nieuwe nestplaatsen komen. Het stadsbestuur gaat ook aan de slag met het verbeteren van de procedures om dit soort misstanden in de toekomst te voorkomen. Raadslid Anke Bakker: “Met alle bouw- en renovatieplannen in de stad is het heel belangrijk dat we de dieren niet vergeten. Gelukkig heeft de gemeente hier steeds meer oog voor. Dat moeten we vasthouden!”

Achter dakpannen en in de holtes van muren kunnen nestjes zitten van mussen of gierzwaluwen of kan ruimte zijn waar vleermuizen verblijven. Omdat het beschermde diersoorten zijn, moeten we hun nestplaatsen met rust laten. In Amsterdam wordt ontzettend veel gebouwd en gerenoveerd en daardoor is het des te belangrijker om goed in beeld te hebben waar deze beschermde diersoorten zich ophouden en om de vernietiging van hun nest- en verblijfplaatsen te voorkomen. Gemeentelijke onderzoekers houden op digitale kaarten bij waar deze dieren zich bevinden. Daarnaast is een uitvoerder van werkzaamheden verplicht om met ecologisch onderzoek uit te sluiten dat er beschermde dieren gestoord gaan worden en anders is er een ontheffing nodig. Helaas worden deze stappen maar al te vaak overgeslagen en zijn de dieren de dupe.

Eerder trok de Partij voor de Dieren al aan de bel over steigers die in de zomer tijdens de broedperiode de nestingangen van gierzwaluwen blokkeerden. Piepende jongen zaten hongerig achter het doek en hun lot hing af van het ingrijpen van de handhaving. Dit moet in het vervolg voorkomen worden! Na extra aandringen over het verbeteren van de communicatie over de regels is de informatie op de gemeentelijke website verbeterd.

Maar ook op de Eerste Helmersstraat in West en aan de Van Eeghenstraat in Zuid ging het mis met werkzaamheden. Na het herhaaldelijk signaleren van problemen door de Partij voor de Dieren heeft het college verschillende acties in gang gezet. Daarnaast heeft het college zich niet neergelegd bij de afspraken tussen de initiatiefnemer van de nieuwbouw in de Van Eeghenstraat over hoeveel nieuwe nestgelegenheden er terugkomen, maar is juist actief aan het pleiten om dit aantal te verhogen.

Er is nog veel werk aan de winkel. Zo blijkt uit vragen over de digitale kaarten met daarop de nest- en verblijfplaatsen van de beschermde dieren dat de informatie niet actueel is. Ook blijkt dat deze kaarten nog steeds niet gekoppeld zijn aan de systemen van vergunningverlening en meldingen, vanwege capaciteitsgebrek. De Partij voor de Dieren vindt dit zonde en zal erop blijven aandringen dat er meer wordt geïnvesteerd in onderzoek naar de locaties van mussen, gierzwaluwen en vleermuizen en in het verbeteren van de procedures. Zo beschermen we de dieren en de instandhouding van de soorten!

Algemene verbeteringen naar aanleiding van signaleren van problemen door Partij voor de Dieren:

  • Bij het online melden van het plaatsen van een steiger wordt nu nadrukkelijk aangegeven dat men rekening moet houden met beschermde diersoorten. Er wordt verwezen naar de digitale kaart met nesten en gewaarschuwd: “Vogelspotters zijn goed op de hoogte en schromen niet uw werkzaamheden te laten onderbreken.”
  • Er is geïnventariseerd wat er allemaal kan worden verbeterd in het proces van vergunningverlening en meldingen. Rondom sloopmeldingen komt het college begin 2022 met een aanpak.
  • Het college is aan het uitzoeken of de bescherming van dieren rondom sloopmeldingen wel goed geborgd is in de Omgevingswet.
  • Er worden voorlichtingen gepland voor alle stadsdelen over de beschermde status van gebouwbewonende soorten.
  • Er wordt verkend hoe initiatiefnemers van werkzaamheden beter geïnformeerd kunnen worden.
  • Tot slot wordt er in 2022 geïnvesteerd in een verkenning of Amsterdam wil gaan werken met modellen om te voorspellen of er beschermde soorten aanwezig zijn in gebouwen. Dan kunnen er standaard maatregelen worden opgelegd bij verbouwingen om populaties te beschermen en te bevorderen, zoals bijvoorbeeld verplicht toepassen van neststenen.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Amsterdamse plannen voor nieuwe datacentra gaan over de rug van mens en klimaat

De gemeente Zeewolde gaf afgelopen week groen licht voor de bouw van een nieuw datacentrum van Facebook. Ook Amsterdam heeft ...

Lees verder

Wat doet de gemeente met ideeën van Amsterdammers voor een schone stad?

Goede ideeën, meldingen en klachten van Amsterdammers zitten vaak eerder in de papierbak dan het afval zelf. Waarom reageert ...

Lees verder