Gier­zwa­luwen leggen sloop panden Van Eeghen­straat stil


Partij voor de Dieren trok aan de bel over aanwe­zigheid van gier­zwa­luw­nesten

6 oktober 2021

De omstreden sloop van de historische panden aan de Van Eeghenstraat 70-72 in Amsterdam Zuid is maandag 4 oktober stilgelegd door de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. Raadslid Anke Bakker van de Partij voor de Dieren heeft vorige week aan de bel getrokken over de aanwezigheid van gierzwaluwnesten die beschermd moeten worden.

De Partij voor de Dieren had vernomen dat verschillende delen van het dak door gierzwaluwen worden gebruikt als broedplek. Dit is ook eerder opgenomen in de gemeentelijke vogelkaarten. Deze nesten zijn jaarrond beschermd.

Hierover zijn door de Partij voor de Dieren vragen gesteld aan het college. Een buurtbewoner heeft vervolgens melding gedaan bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. Een ontheffing op de Wet Natuurbescherming blijkt te ontbreken. Hierop is de sloop van de panden door de Omgevingsdienst stilgelegd. De sloop van de panden in de Van Eeghenstraat leidt tot veel beroering in de buurt.

AT5 - Sloop panden Van Eeghenstraat stilgelegd vanwege gierzwaluwnesten