Gier­zwa­luwen leggen sloop panden Van Eeghen­straat stil


Partij voor de Dieren trok aan de bel over aanwe­zigheid van gier­zwa­luw­nesten

6 oktober 2021

De omstreden sloop van de historische panden aan de Van Eeghenstraat 70-72 in Amsterdam Zuid is maandag 4 oktober stilgelegd door de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. Raadslid Anke Bakker van de Partij voor de Dieren heeft vorige week aan de bel getrokken over de aanwezigheid van gierzwaluwnesten die beschermd moeten worden.

De Partij voor de Dieren had vernomen dat verschillende delen van het dak door gierzwaluwen worden gebruikt als broedplek. Dit is ook eerder opgenomen in de gemeentelijke vogelkaarten. Deze nesten zijn jaarrond beschermd.

Hierover zijn door de Partij voor de Dieren vragen gesteld aan het college. Een buurtbewoner heeft vervolgens melding gedaan bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. Een ontheffing op de Wet Natuurbescherming blijkt te ontbreken. Hierop is de sloop van de panden door de Omgevingsdienst stilgelegd. De sloop van de panden in de Van Eeghenstraat leidt tot veel beroering in de buurt.

Lees ook:
AT5 - Sloop panden Van Eeghenstraat stilgelegd vanwege gierzwaluwnesten
Parool -
Sloop panden Van Eeghenstraat (tijdelijk) stilgelegd door mogelijke broedplek gierzwaluwen
NRC - Historische panden in Zuid worden gesloopt – ondanks protest

Update 9 juni 2022: In de nieuwbouwplannen zijn daadwerkelijk nieuwe plekken ingepland voor vleermuizen en gierzwaluwen. Het gaat om vijf nestkasten voor gierzwaluwen en vier vleermuiskasten die groot genoeg zijn om als kraamruimte te dienen.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Paarden tijdens festivals in stallen Hollandsche Manege

De Hollandsche Manege op de Amsterdamse Overtoom was dit weekend het toneel van Oktoberfesten. Honderden bezoekers, schlagers...

Lees verder

Partij voor de Dieren roept op tot landelijk vuurwerkverbod naar Amsterdams voorbeeld

Consumentenvuurwerk is komende Oud en Nieuw verboden in Amsterdam. De Partij voor de Dieren is de initiatiefnemer van het Ams...

Lees verder