Financiën


Een zorgzame gemeente maakt zich sterk voor vitale en kwetsbare waarden. Wat de gemeente doet – of niet doet - heeft direct invloed op mensen, dieren, natuur en milieu. De gemeente is beheerder van maatschappelijke voorzieningen die essentieel zijn voor een samenleving waarin burgers zich kunnen ontplooien en hun talenten tot bloei komen – zonder dat dit ten koste gaat van anderen.

De gemeente heeft er veel taken bijgekregen op het gebied van sociale zorg, zoals de jeugdzorg en de wet maatschappelijke ondersteuning. Tegelijk is er vanuit het Rijk steeds minder geld voor beschikbaar. De Partij voor de Dieren wijst de bezuinigingen en het afwentelen van landelijke taken op de gemeentes af.

Veel mensen vestigen hun hoop op lokale initiatieven vanuit de burger zelf. Vaak zijn ze hun vertrouwen in de politiek kwijtgeraakt. De gemeente kan positieve, concrete oplossingen voor de burger en de directe leefomgeving ondersteunen. Denk aan initiatieven als gemeenschappelijke, lokale, groene energieopwekking en zorg in de buurt. De gemeente moet het budget en de instrumenten hebben om de verbetering van kwaliteit van leven voor haar burgers te ondersteunen.

We willen dat de gemeente duidelijke doelstellingen formuleert bij het verstrekken van subsidies en dat de subsidies niet alleen financieel maar ook op doelmatigheid van de bestedingen worden gecontroleerd.

De Partij voor de Dieren is van mening dat het voor veel Amsterdammers al lastig genoeg is om rond te komen. De gemeente heeft de taak om zuinig om te springen met gemeenschapsgeld. Dat betekent dat er kritisch naar de eigen budgettering moet worden gekeken. En we zijn tegen miljoenenkostende prestigeprojecten zoals OBA Next en de Meervaart in de Sloterplas.

Een oorzaak van tekorten is ook de bezuinigingen op jeudgdzorg door het Rijk. Amsterdam zal in samenwerking met andere gemeenten moeten eisen bij het Rijk dat de bezuinigingen op (jeugd)zorg moet worden teruggedraaid, zodat deze tekorten niet op Amsterdammers worden verhaald.