Motie inzake onderzoek naar samen­werking FixBrigade met woning­bouw­cor­po­raties


28 maart 2024

De Raad,

Gehoord de discussie over de raadsinformatiebrief over de uitkomst aanbesteding Energiebespaarservice 2.0

Constaterende dat:
- De FixBrigade een enorme maatschappelijke waarde representeert voor Amsterdam, door kwetsbare bewoners te helpen met het verlagen van de energierekening en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen;
- Ondanks toezeggingen aan het adres van de FixBrigade de organisatie toch in de financiele problemen zit door het mislopen van de aanbesteding Energiebespaarservice;
- De FixBrigade nu in haar voortbestaan bedreigd wordt, waardoor werknemers en klanten in grote onzekerheid verkeren;
- Zowel het college als de coalitiepartijen de FixBrigade graag zouden behouden, waar het zelfs is opgenomen in het coalitieakkoord;
- Woningbouwcorporaties de gestelde termijn voor het wegwerken van de E,F of G labels uiterlijk in 2028 niet halen.

Overwegende dat:
- De Fixbrigade goed zou kunnen samenwerken met woningbouwcorporaties, gezien de grote opgave bij de woningbouwcorporaties om voor 2029 alle sociale huurwoningen met een E,F of G label te isoleren en te verduurzamen;
- Samenwerking met woningbouwcorporaties het voortbestaan van de FixBrigade veilig zou stellen;
- De gemeente een faciliterende rol zou kunnen spelen in gesprekken tussen de FixBrigade en woningbouwcorporaties;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders
- Een gesprek te faciliteren tussen de Fixbrigade en de woningcorporaties
- Daarin gezamenlijk te onderzoeken of samenwerking tussen de Fixbrigade en woningbouwcorporaties een oplossing kan zijn voor het tussentijds opknappen van woningen die pas later in aanmerking komen voor de isolatie en verduurzamingsplannen t.a.v. de energielabels.

Indieners,
J.M. Krom
R.B. Havelaar
J.A. Veldhuyzen
S. Koyuncu
I. Garmy
K.M. Kreuger
E. Bobeldijk
L.E. Heinhuis
R.P. Hofland
I. Nadif
S.C. Nijssen
C.K.E. Kabamba


Status

Aangenomen

Voor

Allepartijen

Tegen

Lees onze andere moties

Motie inzake extern onafhankelijk onderzoek naar aanbestedingen met betrokkenheid van sociale firma’s

Lees verder

Motie inzake Evaluatie subsidie Energiebespaarservice 2.0

Lees verder

    Word actief Doneer