Motie inzake Evaluatie subsidie Ener­gie­be­spaar­service 2.0


28 maart 2024

De Raad,

Gehoord de discussie over de uitkomst aanbesteding Energiebespaarservice 2.0

Overwegende dat,
- De gemeente Amsterdam in de “Visie op subsidies” in 2015 heeft vastgesteld dat, als een subsidie gericht zou zijn op prestaties die door middel van een uitvoeringsovereenkomst afgedwongen zouden moeten worden, in beginsel niet voor subsidie maar voor inkoop wordt gekozen;
- Dit de gemeente beperkt in haar mogelijkheden om zelf de afweging te maken om voor subsidie te kiezen in plaats van inkoop;
- We uit de praktijk kunnen vaststellen dat dit negatief invloed kan hebben op de wijze waarop we investeren in de ambities van de gemeente.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders
- Deze overweging binnen de Visie op subsidies uit 2015 in beeld te brengen op basis van de ervaringen zoals de uitkomst aanbesteding Energiebespaarservice 2.0;
- De uitkomsten hiervan over te leggen aan de raad met aanbevelingen over de inrichting van de Visie op subsidies voor de toekomst

Indieners,

I. Nadif
L.E. Heinhuis
R.P. Hofland
C.K.E. Kabamba
J.M. Krom


Status

Aangenomen

Voor

Alleanderepartijen

Tegen

JA21

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake onderzoek naar samenwerking FixBrigade met woningbouwcorporaties

Lees verder

Motie inzake maatschappelijke meerwaarde belangrijker bij aanbestedingen

Lees verder

    Word actief Doneer