Geen dier­proeven vanuit Amsterdams instituut


17 november 2017

Het Amsterdam Health & Technology Institute (AHTI) gaat uitbreiden, maar zal het faciliteren van dierproeven in de toekomst uitsluiten. Dit door een motie van de Partij voor de Dieren, die in de Amsterdamse gemeenteraad op brede steun kon rekenen.

Het AHTI, dat zich voornamelijk focust op technologische ontwikkelingen in de zorg, brengt als overkoepelend instituut ondernemers en organisaties bij elkaar en is gevestigd in het Amsterdam Health & Technology Center. Gezien de diversiteit van de doelstellingen en de uitbreiding van het AHTI maakte de PvdD zich zorgen of er in de toekomst mogelijk dierproeven uitgevoerd zouden gaan worden onder de koepel van het AHTI, en dus met Amsterdams belastinggeld. Dit is nu uitgesloten.

Eerder stelde de PvdD al vragen over het Life Sciences Fund Amsterdam dat verschillende bedrijven financiert die dierproeven uitvoeren. De gemeente Amsterdam is aandeelhouder van dit fonds. Inmiddels is duidelijk dat de gemeente Amsterdam zich uiterlijk in 2019 terugtrekt als aandeelhouder. Het kabinet heeft de doelstelling om Nederland in 2025 koploper te laten zijn met innovatieve onderzoeksmethodes zonder dierproeven: wat de PvdD betreft gaat Amsterdam mee in deze doelstelling, en worden er geen dierproeven gefinancierd met gemeentelijke subsidies!

Wij staan voor: