Amen­dement inzake vergroten, versterken en aaneen­sluiten natuur­ge­bieden


25 januari 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over Beleidskader Hoofdgroenstructuur

Constaterende dat:

  • in het concept Beleidskader Hoofdgroenstructuur op p. 72 stond: “Voor de ontwikkeling van natuurgebieden geldt in algemene zin dat we deze willen vergroten, versterken en meer aaneengesloten maken;”
  • in het nieuwe Beleidskader Hoofdgroenstructuur op p. 62 ‘vergroten’ uit deze zin is geschrapt zodat deze in de nieuwe versie luidt: “Voor de ontwikkeling van natuurgebieden geldt in algemene zin dat we deze willen versterken en meer aaneengesloten maken.”

Overwegende dat:

  • het belangrijk is om de beschermende status van de Hoofdgroenstructuur te waarborgen in dit beleidskader;
  • het de ambitie van dit college is om te vergroenen en bomen toe te voegen omdat groen onmisbaar is in de stad.[1]

Besluit:

in het voorliggende beleidskader in de volgende zin op p. 62:

“Voor de ontwikkeling van natuurgebieden geldt in algemene zin dat we deze willen versterken en meer aaneengesloten maken.”

Het woord ‘vergroten’ wederom op te nemen zodat deze zin wordt:

“Voor de ontwikkeling van natuurgebieden geldt in algemene zin dat we deze willen vergroten, versterken en meer aaneengesloten maken.”

Indiener,

J.F. Bloemberg-Issa


[1] Amsterdams Akkoord p. 45.


Status

Aangenomen

Voor

Alleanderepartijen

Tegen

JA21