Amen­dement inzake vergroten, versterken en aaneen­sluiten natuur­ge­bieden


25 januari 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over Beleidskader Hoofdgroenstructuur

Constaterende dat:

  • in het concept Beleidskader Hoofdgroenstructuur op p. 72 stond: “Voor de ontwikkeling van natuurgebieden geldt in algemene zin dat we deze willen vergroten, versterken en meer aaneengesloten maken;”
  • in het nieuwe Beleidskader Hoofdgroenstructuur op p. 62 ‘vergroten’ uit deze zin is geschrapt zodat deze in de nieuwe versie luidt: “Voor de ontwikkeling van natuurgebieden geldt in algemene zin dat we deze willen versterken en meer aaneengesloten maken.”

Overwegende dat:

  • het belangrijk is om de beschermende status van de Hoofdgroenstructuur te waarborgen in dit beleidskader;
  • het de ambitie van dit college is om te vergroenen en bomen toe te voegen omdat groen onmisbaar is in de stad.[1]

Besluit:

in het voorliggende beleidskader in de volgende zin op p. 62:

“Voor de ontwikkeling van natuurgebieden geldt in algemene zin dat we deze willen versterken en meer aaneengesloten maken.”

Het woord ‘vergroten’ wederom op te nemen zodat deze zin wordt:

“Voor de ontwikkeling van natuurgebieden geldt in algemene zin dat we deze willen vergroten, versterken en meer aaneengesloten maken.”

Indiener,

J.F. Bloemberg-Issa


[1] Amsterdams Akkoord p. 45.


Status

Aangenomen

Voor

Alleanderepartijen

Tegen

JA21

Lees onze andere moties

Amendement inzake gemeenteraad informeren bij ‘bijzondere situaties’

Lees verder

Amendement inzake vaststellen van het beleidskader Hoofdgroenstructuur (Raad doorslaggevend bij negatief TAC-advies)

Lees verder

    Word actief Doneer