Amen­dement inzake vast­stellen van het beleids­kader Hoofd­groen­structuur (Raad door­slag­gevend bij negatief TAC-advies)


25 januari 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over het beleidskader Hoofdgroenstructuur.

Constaterende dat:

  • Het college meer bevoegdheden krijgt als het gaat om het afwijken van bestemmingsplannen.

Overwegende dat:

  • - De gemeenteraad het hoogste bestuursorgaan in de gemeente is en raadsleden beslissingen die voor de gemeente van belang zijn horen te nemen.

Besluit:

Op pagina 83 de volgende passage:

  • - “Draagt een initiatief/ plan bij aan de versterking van de Hoofdgroenstructuur dan is deze inpasbaar. Als het een aantasting ervan inhoudt, dan zal de TAC negatief adviseren en moet het college van burgemeester en wethouders een beslissing nemen.”

te wijzigen in:

  • - “Draagt een initiatief/ plan bij aan de versterking van de Hoofdgroenstructuur dan is deze inpasbaar. Als het een aantasting ervan inhoudt, dan zal de TAC negatief adviseren. Als het college van burgermeester en wethouders hiermee gemotiveerd van wenst af te wijken dan ligt de eindbeslissing bij de raad.”

Indiener,

J.F. Bloemberg-Issa (Partij voor de Dieren)

Myron Von Gerhardt (VVD)
Remine Alberts (SP)

Juliet Broersen (Volt)


Status

Aangenomen

Voor

unaniem

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement inzake vergroten, versterken en aaneensluiten natuurgebieden

Lees verder

Amendement inzake vaststellen van het beleidskader Hoofdgroenstructuur (TAC adviseert ‘of’ het kan worden ingepast)

Lees verder

    Word actief Doneer