Hengel­sport is wrede dieren­mis­han­deling


16 januari 2023

Onlangs heeft de Partij voor de Dieren een initiatiefvoorstel ingediend om de sportvisserij niet meer toe te staan in Amsterdam. Dit voorstel zal 23 maart in de commissie duurzaamheid en circulariteit worden besproken.

Het idee dat vissen geen pijn voelen is inmiddels zeer achterhaald. Vissen uiten pijn niet hetzelfde als mensen: ze schreeuwen, kermen of huilen niet. Wel is onomstotelijk bewezen dat vissen het vermogen tot voelen hebben en pijn kunnen ervaren. Wanneer wetenschappelijke inzichten ons dingen leren over de natuur, is het van belang ons eigen handelen hierover te bevragen. In dit licht is het noodzakelijk de hengelsport – en de gevolgen hiervan voor de vissen - te evalueren.

Aangezien vissen dus wel degelijk pijn ervaren en gemeente Amsterdam de zorgplicht voor in het wild levende dieren heeft om hun lijden te voorkómen en beperken, vindt de Partij voor de Dieren het belangrijk dat hun leed in de Amsterdamse wateren wordt beperkt. De hengelsport veroorzaakt wrede mishandeling voor de waterdieren. Daarom zou de gemeente Amsterdam de overeenkomst voor pacht en verpacht van het visrecht moeten beëindigen wanneer deze afloopt op 31 juli 2024.

Raadslid Judith Krom schreef een opiniestuk in het Parool over deze situatie. En met dit initiatiefvoorstel wil de Partij voor de Dieren een eind maken aan dit onnodige vissenleed in Amsterdam.