Amen­dement inzake erkenning voor de waarde van tuin­parken


25 januari 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over Beleidskader Hoofdgroenstructuur

Constaterende dat:

  • in het concept beleidskader Hoofdgroenstructuur over tuinparken de volgende zin was opgenomen: “Ze zijn door hun gevarieerde inrichting en aandachtig beheer waardevolle groene plekken in de stad;”[1]
  • in het voorliggende beleidskader Hoofdgroenstructuur deze zin geschrapt is.

Overwegende dat:

  • tuinparken waardevolle groene plekken zijn in de stad.

Besluit:

Na de zin “Tuinparken zijn bedoeld voor dag- of verblijfsrecreatie, met onderhoud van sier- en groentetuinen als dagelijkse bezigheid.” op p. 52 in het voorliggende beleidskader

de volgende zin toe te voegen:

“Ze zijn door hun gevarieerde inrichting en aandachtig beheer waardevolle groene plekken in de stad.”

Indiener,

J.F. Bloemberg-Issa (Partij voor de Dieren)
Diederik Boomsma (CDA)


[1] Concept Beleidskader Hoofdgroenstructuur p. 64.


Status

Aangenomen

Voor

Alleanderepartijen

Tegen

JA21