Amen­dement inzake vast­stellen van het beleids­kader Hoofd­groen­structuur (negatief TAC advies altijd mogelijk)


25 januari 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over het beleidskader Hoofdgroenstructuur.

Constaterende dat:

  • In het beleidskader Hoofdgroenstructuur op pagina 71 onder ‘Bijzondere situaties’ is te lezen dat de TAC bij ‘gebiedsontwikkelingen’ of ‘gebieden of plekken met een opgave’ niet toetst ‘of’ het kan worden ingepast in de Hoofdgroenstructuur, maar ‘hoe’ (in welke mate, met welke ruimtelijke structuur en met welke inrichting/vormgeving);
  • Op de kaarten van de gebiedsontwikkeling (pagina 72 en 73) en de Hoofdgroenstructuur (op pagina 22 en 23) is te zien dat zich in de gebiedsontwikkeling ook Hoofdgroenstructuur bevindt.
  • In de schematische voorstelling van de stappen die een initiatiefnemer en de TAC doorlopen om tot een advies te komen (Figuur 3 op pagina 87) staat dat ook in gebiedsspecifieke, bijzondere situaties de TAC de mogelijkheid heeft om positief, positief onder voorwaarden of negatief te adviseren.

Overwegende dat:

  • - Op pagina 71 staat: “Algemeen geldt dat de TAC voor deze locaties of gebieden waar sprake is van een gebiedsontwikkeling of een specifieke opgave niet toetst ‘of’ het kan worden ingepast, maar wel ‘hoe’ (in welke mate, met welke ruimtelijke structuur en met welke inrichting/vormgeving).”
  • - Op pagina 75 en 77 staat: “De TAC zal bij deze opgaven niet toetsten op de vraag ‘of’ het kan worden ingepast, maar wel ‘hoe’ (in welke mate, met welke ruimtelijke structuur en met welke inrichting/vormgeving).”

Besluit:

In overeenstemming met Figuur 3 op pagina 87.

Op pagina 71 de volgende passage:

  • - “Algemeen geldt dat de TAC voor deze locaties of gebieden waar sprake is van een gebiedsontwikkeling of een specifieke opgave niet toetst ‘of’ het kan worden ingepast, maar wel ‘hoe’ (in welke mate, met welke ruimtelijke structuur en met welke inrichting/vormgeving).”

Op pagina 75 en 77 de volgende passage:

  • - “De TAC zal bij deze opgaven niet toetsten op de vraag ‘of’ het kan worden ingepast, maar wel ‘hoe’ (in welke mate, met welke ruimtelijke structuur en met welke inrichting/vormgeving).”

Te wijzigen in:

  • - “Algemeen geldt dat de TAC voor deze locaties of gebieden waar sprake is van een gebiedsontwikkeling of een specifieke opgave niet toetst ‘of’ het kan worden ingepast, maar wel ‘hoe’ (in welke mate, met welke ruimtelijke structuur en met welke inrichting/vormgeving). De uitkomst van dit ‘hoe’ advies is positief, positief onder voorwaarden of negatief volgt dezelfde werkwijze als reguliere TAC adviezen.”

Indiener,

J.F. Bloemberg-Issa


Status

Aangenomen

Voor

unaniem

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement inzake vaststellen van het beleidskader Hoofdgroenstructuur (TAC adviseert ‘of’ het kan worden ingepast)

Lees verder

Amendement inzake vaststellen van het beleidskader Hoofdgroenstructuur (geen overnachtingsmogelijkheden in het groentype ‘landschap’ en ‘sportpark’)

Lees verder

    Word actief Doneer