Lobby eruit, burger erin


8 juni 2023

De gemeente gaat haar inwoners nog meer betrekken bij het opstellen van het beleid. Deze collegeperiode (2022-2026) zullen er namelijk vier burgerberaden worden georganiseerd. En het thema van het eerste burgerberaad staat ook al vast: afval.

De raad heeft 8 juni besloten dat de gemeente bij het vormgeven van beleid ook gebruik gaat maken van burgerberaden. Deze burgerberaden bestaan uit een groep gelote Amsterdammers. Gedurende een periode van enkele maanden zullen zij zich in gaan lezen, worden zij geïnformeerd en zullen zij ideeën vormen over bepaalde Amsterdamse vraagstukken – zoals allereerst het afvalprobleem in de stad. De oplossingen die zij aandragen vormen relevante inzichten voor het toekomstig Amsterdams beleid.

Deze vorm van participatie is natuurlijk hartstikke waardevol, mits het goed wordt uitgevoerd. Daarom diende de Partij voor de Dieren enkele amendementen en moties in om het beleidsdocument te verbeteren.

Allereerst voorkomt een amendement van de Partij voor de Dieren dat er politieke inmenging tijdens het burgerberaad plaats kan vinden. Door politici en vakinhoudelijk betrokken ambtenaren expliciet uit te sluiten van de deelname aan het beraad. Hierdoor voorkomen we dat deze burgerberaden een verlengstuk worden van politieke keuzes, maar dat de uitkomsten zuiver door de Amsterdammer zijn aangedragen. Uiteraard kunnen de betrokken politici en vakinhoudelijke ambtenaren wel een informatieve rol vervullen tijdens het burgerberaad, om de deelnemers zo volledig mogelijk voor te lichten.

Daarnaast vindt de Partij voor de Dieren dat wanneer er een burgerberaad wordt georganiseerd, de uitkomsten van het burgerberaad ook zwaarwegend mee genomen dienen te worden bij beleidskeuzes. Een burgerberaad vraagt namelijk nogal veel van burger, en vergt een zorgvuldige interactie tussen beleidsmakers en deelnemers. Hiertoe heeft de Partij voor de Dieren enkele amendementen ingediend. Zo zal er een regiegroep toezien op een onafhankelijk en eerlijk verloop van het burgerberaad. Zal op voorhand duidelijk worden gecommuniceerd wat de commitment is ten aanzien van de uitkomsten van het burgerberaad. En zullen de deelnemers na afloop geregeld geïnformeerd worden over de gevolgen van het burgerberaad.

Helaas is het amendement dat ervoor diende dat de uitkomsten van het burgerberaad overgenomen worden in de beleidsstukken, verworpen. Daarom zal de Partij voor de Dieren bij de uitvoering van de burgerberaden er scherp op toezien wat er met de uitkomsten van deze burgerberaden gebeurt. Want Amsterdam maken we met elkaar. En beleid hoort niet geschreven te worden voor de Amsterdammer, maar door de Amsterdammer.

Gerelateerd nieuws

Flitsbezorging in Amsterdam ingeperkt

Elektrische fietsen die rakelings voorbij zoeven op het fietspad, darkstores die vanuit het niets opduiken in woonwijken en e...

Lees verder

Dierenopvangcentrum de Toevlucht krijgt toch extra geld

De Toevlucht is een fantastische plek in Amsterdam. Alle dieren die gewond zijn worden, na melding, door de Dierenambulance h...

Lees verder