Amen­dement inzake duidelijk maken van het commitment bij burger­be­raden.


8 juni 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over de raadsinformatiebrief over burgerberaden en bijbehorend kader en handboek,

Overwegende dat

  • Politieke commitment essentieel is voor het succes van burgerberaden als instrument[1];
  • Alle onderdelen, voorwaarden en eisen (ook vanuit de politiek) zo duidelijk mogelijk moeten zijn voor aanvang van het burgerberaad;
  • Door het bespreken van voorwaarden en commitment, de politiek de kans krijgt om vooraf duidelijk zorgen, wensen en bedenkingen te uiten.

Besluit:

In het Beleidskader Burgerberaden op pagina 13, de volgende zin:

"Bij elk afzonderlijk burgerberaad kunnen vooraf nog specifieke voorwaarden worden geïnventariseerd. Het commitment van de raad en het college is voorafgaand aan het burgerberaad bekend bij alle betrokkenen."

Te veranderen in:

"Bij elk afzonderlijk burgerberaad zal er vooraf door de gemeenteraad gesproken worden over aanvullende specifieke voorwaarden en het commitment. Het uiteindelijke commitment van de raad en het college is
voorafgaand aan het burgerberaad bekend en met alle deelnemers en externe betrokkenen besproken."

En dit ook te laten doorwerken in het handboek burgerberaden.

Indiener(s),
J. Broersen
J. Krom


Status

Verworpen

Voor

PvdD, Lijst Kabamba, VOLT, DENK, BIJ1, SP, VVD

Tegen

Alleanderepartijen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake duidelijke communicatie naar studenten over energietoeslag

Lees verder

Amendement inzake regiegroep duidelijkere taakstelling

Lees verder

    Word actief Doneer