Amen­dement inzake burger­be­raden; commu­ni­catie na afloop.


8 juni 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over de raadsinformatiebrief over burgerberaden en bijbehorend kader en handboek

Overwegende dat:

  • Heldere communicatie met (voormalig) deelnemers van een burgerberaad belangrijk is voor het herstel van het vertrouwen in de politiek [1];
  • Heldere communicatie met (voormalig) deelnemers van het burgerberaad belangrijk is voor het vertrouwen in burgerberaden [2];
  • De deelnemers van het burgerberaad in staat zijn om aan te geven hoe vaak en op welke manier zij op de hoogte willen worden gehouden;
  • Door dit samen met de verantwoordelijke wethouder te bespreken het voor iedereen vooraf duidelijk en bekend is hoe en wanneer er na het burgerberaad communicatie plaatsvindt over de voortgang en implementatie van de aanbevelingen

Besluit:

In het Beleidskader Burgerberaden op pagina 16, de volgende zin:

"De deelnemers van het burgerberaad zullen na afloop met enige regelmaat door de verantwoordelijk wethouder op de hoogte gehouden worden van de voortgang in de uitvoering van de overgenomen aanbevelingen."

Te veranderen in:

"De deelnemers van het burgerberaad zullen na afloop door de verantwoordelijk wethouder op de hoogte gehouden worden van de voortgang in de uitvoering van de overgenomen aanbevelingen. Tijdens het
burgerberaad zullen de deelnemers gezamenlijk met de verantwoordelijk wethouder bepalen in welke frequentie en op welke manier dit zal plaatsvinden.

Indiener(s),

J. Broersen
J. Krom


Status

Aangenomen

Voor

unaniem

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement inzake uitsluiten bespreekstuk als opbrengst burgerberaad

Lees verder

Amendement inzake politieke inmenging niet toestaan tijdens het burgerberaad

Lees verder

    Word actief Doneer