Zorg­wek­kende verdub­beling van data­centers rond Amsterdam


Partij voor de Dieren stelt vragen aan college

12 november 2020

Wereldwijd is er een toename van het dataverbruik, met als gevolg de groei van datacenters. Met name Amsterdam heeft een grote aantrekkingskracht op datacenters. Meer dan 68 procent van de oppervlakte aan Nederlandse datacenters ligt rond Amsterdam. In regionaal verband is afgesproken dat de gemeente Amsterdam een verdubbeling van nieuwe datacenters en/of uitbreidingen faciliteert tot 2030. Raadslid Jennifer Bloemberg-Issa maakt zich hierover zorgen en stelt schriftelijke vragen aan het college.

De hoeveelheid ruimte, energie en water die er nodig is om deze groei te faciliteren kan leiden tot problemen voor ruimtelijke inpassing zowel boven als ondergronds. Ook kan het leiden tot problemen met betrekking tot het halen van de klimaatdoelstellingen, en mogelijk een tekort aan schoon drinkwater tijdens droge periodes. Er zitten dus ook flinke consequenties aan het willen faciliteren van de groei van datacenters, een praktijk die in de verste verte niet past binnen de circulaire ‘donut’-economie waar dit college voorstander van is.

Het is voor de Partij voor de Dieren niet vanzelfsprekend dat Amsterdam deze uitbreiding zou moeten faciliteren. Bovendien is het de vraag in hoeverre hier democratische controle en invloed op uit te oefenen is, bijvoorbeeld vanuit de gemeenteraad. De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over deze ontwikkeling, en wil meer inzicht in de gevolgen als de voorgenomen groei doorzet.

Gerelateerd nieuws

Amsterdam: een groene of grijze stad om in te wonen?

Wat voor stad wil Amsterdam zijn: groen of grijs? Bij nieuwe woningplannen, zoals bij Buiksloterham, plant het college te wei...

Lees verder

Partij voor de Dieren wil geen vervangende wethouder voor Dijksma

De Partij voor de Dieren Amsterdam wil dat er geen vervanger komt voor vertrekkend wethouder Sharon Dijksma nu het college vo...

Lees verder