Amsterdam vol wind­molens?


Partij voor de Dieren kiest voor zon op de Amster­damse daken en ener­gie­be­sparing

15 januari 2021

De wereld zit in een klimaatcrisis en een duurzame energietransitie is dringend nodig. In Amsterdam zoekt het college naar locaties voor windturbines vlakbij bebouwing en in natuurgebieden. Amsterdammers hebben zorgen. De Partij voor de Dieren ziet de duurzame energietransitie in zonne-energie en energiebesparing.

Enorm potentieel aan zonneenergie op daken
Fractievoorzitter Johnas van Lammeren: “Met de windmolens wil het college 50 MW realiseren, maar Amsterdam heeft nog vele daken waar zonnepanelen op gelegd kunnen worden waarmee we maar liefst 1100 MW energie kunnen realiseren. Het is in Amsterdam logischer om in te zetten op meer zonnepanelen op onbenutte daken dan de schaarse en groene ruimte op te offeren voor windmolens.”

Windenergie
De Partij voor de Dieren is voor windenergie indien mensen, dieren en de natuur er geen of weinig hinder van ondervinden. Windmolens zijn problematisch in Amsterdam, omdat ze te dicht op de bebouwing staan en zorgen voor slagschaduw en geluidsoverlast.
Windturbines hebben een negatief effect op de natuur en biodiversiteit: er zijn veel bijzondere vogelsoorten die last hebben van windmolens. “Ik ben geen voorstander van windmolens die vlakbij woonwijken geplaatst worden of in het groen en als die vliegroutes van vogels verstoren. De Partij voor de Dieren heeft het onderzoek naar de negatieve effecten op de natuur en biodiversiteit bij de wethouder opgevraagd, maar nog steeds niet ontvangen”, aldus Johnas van Lammeren.

Inzetten op energiebesparing
De energietransitie begint bij energiebesparing. De Partij voor de Dieren ziet grote kansen in energiebesparing van slecht geïsoleerde huizen. In Amsterdam zijn vele woningen die geïsoleerd moeten worden. Isolatie scheelt niet alleen veel energie, maar ook in de maandelijkse kosten van Amsterdammers. Ook bedrijven zijn nog met gemeentelijke maatregelen te prikkelen tot energiebesparing.

Minder datacenters
Het college geeft ook ruimte voor 67 MW aan nieuwe datacenter-capaciteit. Die datacenters hebben meer stroomvraag dan de 50 MW die de windmolens kunnen opbrengen. De Partij voor de Dieren is kritisch over deze te bouwen datacenters en vraagt wethouder Van Doorninck de datacenters af te schalen.

Lees ook: 'Turbineplannen worden doorgezet' in De Telegraaf

Gerelateerd nieuws

Investeringen in het Noorderpark... of een evenemententerrein?

De gemeenteraad stemt volgende week over een krediet van 6,1 miljoen voor de herinrichting van delen van het Noorderpark. De ...

Lees verder

Bruut geweld tegen politiepaarden tijdens demonstratie Museumplein

Drie politiepaarden zijn mishandeld tijdens de demonstratie op het Museumplein. Eén paard is zelfs viermaal op het hoofd gesl...

Lees verder