Wind­tur­bines bouwen en tege­lij­kertijd data­centers uitbreiden?


Partij voor de Dieren kritisch op ener­gie­beleid college

11 februari 2021

De afgelopen weken is er bij Amsterdammers, raadsleden en experts een hevig debat losgebarsten over de vraag: willen wij windturbines in Amsterdam? En zo ja, waar plaatsen wij deze turbines? Anke Bakker van de Partij voor de Dieren pleitte in het raadsdebat van 10 februari voor de inzet op energiebesparing, meer zon op dak en minder datacenters. Lees hier haar bijdrage.

Amsterdam is dichtbevolkt
Het standpunt van de Partij voor de Dieren is altijd helder geweest: wij zijn alleen vóór windmolens, als het mens, dier en milieu niet schaadt. Helaas is dit in een dichtbevolkte stad, waar aan de randen veel groen, een levendige biodiversiteit en Natura 2000-gebieden liggen, een lastige opgave. Het betekent namelijk dat windturbines óf te dicht bij woonwijken komen te staan, óf in het groen terechtkomen.

De Partij voor de Dieren vindt het niet wenselijk om windturbines vlakbij woningen te plaatsen. De geplande windturbines komen deels op 350 – 500 meter van zeer dichtbevolkte woonwijken te staan. De 600-meter norm, die internationaal gezien al zeer laag is, wordt hiermee niet gehaald. In buurlanden als Denemarken en Duitsland zijn de afstandsnormen veel strenger. De Partij voor de dieren vindt dat de gezondheidsrisico's van mensen zeer serieus genomen moeten worden.

Wij zijn ook tegenstander van windturbines plaatsen in het spaarzame groen. Amsterdam is, volgens de Vogelbescherming, de enige gemeente in Nederland die windturbines in kwetsbaar Natura 2000-gebied wil plaatsen. Een onbegrijpelijk keuze, zeker als je meeneemt dat in recent onderzoek van Universiteit Wageningen is gebleken dat vogelsterfte door windmolens jarenlang is onderschat. Er heerst naast de klimaatcrisis een grote biodiversiteitscrisis in Nederland, het is daarom niet verstandig om windturbines in kwetsbare ecosystemen te plaatsen.

Op dit moment zien wij alleen het Havengebied als een mogelijke optie, maar ook daar zijn de conclusies in het ecologisch onderzoek voor ons leidend.

Duurzame alternatieven
Gelukkig zijn er genoeg duurzame alternatieven in Amsterdam. Wat heeft een dichtbevolkte stad als Amsterdam namelijk wél? Heel veel dakoppervlak. Het potentieel voor zon op daken in Amsterdam is 1100 MW. Het lijkt logischer om in te zetten op meer zonnepanelen dan dat we nu toch al schaarse ruimte in Amsterdam opofferen voor windmolens. Als de doelstelling voor zon op grote dakvlakken met pakweg 10% wordt verhoogd (door meer oppervlak of vermogen) kunnen windturbines in de woonomgeving worden voorkomen.

Overschot aan datacenters
Daarnaast kan Amsterdam nog heel veel doen aan energiebesparing. De Amsterdamse datacenters gebruiken inmiddels 1,1 miljard kilowattuur stroom per jaar, iets meer dan alle Amsterdamse huishoudens bij elkaar. Amsterdam heeft besloten dat er gemiddeld 67 MW aan nieuwe datacenters (of uitbreidingen van datacenters) komen tot 2030. Dit is meer dan een verdubbeling.

Als Amsterdam kiest om geen nieuwe datacenters meer toe te staan op Amsterdams grondgebied betekent dat aanzienlijk meer CO2-reductie dan wat mogelijk is met het totale Amsterdamse RES aanbod aan windmolens. 50 MW aan windmolens leveren jaarlijks 127 Gwh aan stroom, terwijl 67 MW extra capaciteit aan datacenters jaarlijks 658 Gwh stroom nodig heeft!

Op naar een écht duurzame koers
Kortom, wind op land is geen absolute noodzaak om onze landelijke klimaatdoelen te behalen. De opvatting dat we dit moeten doen nu hier is, wat de Partij voor de Dieren betreft, onjuist. De situatie waar we ons nu in bevinden is een product van eerdere politieke keuzes. Keuzes die in lijn lopen met de doctrine van grenzeloze economische groei en de traditie om grote vervuilers zoals de industrie, landbouw (en nu ook) de data-sector te ontzien.

Bekijk ook:

  Gerelateerd nieuws

  Volkstuin in Zuidoost verkocht: tuinders moeten de grond verlaten

  Tuinders van volkstuinvereniging De Vrijbuiters moeten hun volkstuincomplex voor het einde van deze maand verlaten. De grond ...

  Lees verder

  Haas en konijn op Rode Lijst bedreigde diersoorten

  Het gaat in Nederland niet goed met de haas en het konijn. De populaties hazen en konijnen zijn sinds de jaren vijftig met me...

  Lees verder