Onderwijs


De afgelopen jaren zijn kerntaken van de gemeente uit handen gegeven aan de markt. Delen van het onderwijs, de huisvesting, de energievoorziening en het openbaar vervoer zijn overgelaten aan zelfstandige bestuursorganen en private partijen. Daardoor is de afstand tussen de beleidsmaker en de uitvoerder steeds groter geworden en is de menselijke maat zoekgeraakt. Ondanks het streven naar verminderde bureaucratie heeft dit in de praktijk geleid tot een toename van de controle-, verantwoordings- en toezichtbureaucratie. Ook in het onderwijs.

In Amsterdam uit zich dit onder andere door de toetscultuur op scholen. Aan het eind van groep 8 heeft een kind 72 CITO-toetsen gemaakt. De Partij voor de Dieren Amsterdam wil de menselijke maat terug in het onderwijs - meer aandacht voor de ontwikkeling en de talenten van het kind en minder toetsen.