Motie inzake jonge­renwerk en Straat­hoekwerk op het mbo


8 juni 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over het Vaststellen van de MBO-Agenda 2023-2027, het Economisch Arbeidsmarktbeleid 2023-2026 en kennisnemen van de begeleidende raadsbrief

Constaterende dat:

 • Er positieve voorbeelden zijn van de inzet van jongerenwerk en Straathoekwerk in het onderwijs.
 • De inhouse inzet van jongerenwerk en straathoekwerk in het mbo nog in de beginfase verkeert.
 • De leefwereld van jongeren echter wel breder is dan alleen het onderwijs en de combinatie tussen te vinden zijn in de leefwereld van jongeren en in het onderwijs een cruciale is.

Overwegende dat:

 • De inzet van jongerenwerkers en straathoekwerk een effectieve manier is gebleken om jongeren perspectief te bieden.
 • Jongerenwerk draagt bij aan het voorkomen van verslechtering van de situatie van jongeren met ernstige problemen, bevordert eigen verantwoordelijkheid en ondersteunt bij het vinden van werk, stages en/of een opleiding [1].
 • Het Straathoekwerk als doel heeft een vertrouwensrelatie op te bouwen met jongeren en samen met hen te inventariseren wat er speelt in hun leven, zowel thuis, op school als op het werk.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

 • Te onderzoeken op welke wijze het jongerenwerkers en straathoekwerk effectief gepositioneerd kan worden op het mbo en daarbij een goede balans te vinden tussen aanwezig zijn in de leefwereld van jongeren en in het onderwijs.
 • Daarbij de mogelijkheden tot cofinanciering met de mbo-instellingen in mee te nemen en samenwerkingsafspraken te maken hierin.
 • In de afspraken met mbo’s goed te kijken waar dit het hardst nodig is om jongerenwerk en straathoekwerk effectief en efficiënt in te zetten.

Indieners,

M. Belkasmi (PvdA)
F. Abdi (PvdA)
Y. E. Bentoumya (GroenLinks)
I. Nadif (GroenLinks)
J. M. Krom (PvdD)
D. Bons (BIJ1)
S.Y. Khan (DENK)
J. Broersen (Volt)
C.K.E. Kabamba (Lijst Kabamba)


  Status

  Aangenomen

  Voor

  Alleanderepartijen

  Tegen

  JA21, VVD