Festivals in parken


Naar een festival gaan is leuk, maar met de impact van evenementen op omwonenden, dieren, natuur en klimaat moet rekening worden gehouden. Zo heeft een festival op bijvoorbeeld het NDSM-terrein geen natuurschade en een evenement in het Sloterpark wel.

In Amsterdam is het openbare groen schaars, maar juist in de zomer worden de prachtige Amsterdamse parken (deels) afgesloten en verhuurd aan commerciële evenementen. Met vaak schade aan het park en geluidsoverlast voor de buurt tot gevolg. De Partij voor de Dieren is om deze redenen geen voorstander van festivals in parken en natuurgebieden zoals het Twiske. Ook willen we dat er strengere regels komen voor geluidsoverlast en lichtvervuiling en dat er geen vuurwerk wordt afgestoken.

Ook dringen we al jaren bij de burgemeester aan op een tijdige vergunningverlening van evenementen, zodat bewoners in staat worden gesteld om bezwaar te maken. En we hebben met succes er op aangedrongen dat het evenementenbeleid valt onder een wethouder in plaats van de burgemeester, zodat het beleid democratisch gecontroleerd kan worden.

Met succes heeft de Partij voor de Dieren zich ingezet voor het verduurzamen van evenementen, zoals het verminderen van single use plastics bij evenementen. En als het aan ons ligt worden evenementen helemaal duurzaam: vrij van afval en vervuilende dieselaggregaten. De kosten of gunning van een vergunning zijn afhankelijk van hoe groen en duurzaam het evenement is. Subsidies worden alleen verstrekt als evenementen aan strikte duurzaamheidsvoorwaarden voldoen.

Lees ook: ‘Nee, burgemeester: Amsterdam wil mínder festivals’

Het standpunt Festivals in parken is onderdeel van: Aanpak drukte en festivalisering

Festivals in parken

Wat we hebben bereikt

  • Duurzaamheidsbeleid evenementen

    Dankzij de inzet van de Partij voor de Dieren is er duurzaamheidsbeleid voor festivals. Zo mogen festivals geen single-use plastics meer gebruiken. Evenementen stappen over naar een statiegeldsysteem met herbruikbare bekers.

    Word actief Doneer

Gerelateerd

Vragen