Daklozen


De komende jaren krijgt de gemeente er teveel taken bij op het gebied van sociale zorg, zoals de jeugdzorg en de wet maatschappelijke ondersteuning. Tegelijk is er vanuit het Rijk steeds minder geld voor beschikbaar. De Partij voor de Dieren wijst de bezuinigingen en het afwentelen van landelijke taken op de gemeentes af.

Veel mensen vestigen hun hoop op lokale initiatieven vanuit de burger zelf. Vaak zijn ze hun vertrouwen in de politiek kwijtgeraakt. De gemeente kan positieve, concrete oplossingen voor de burger en de directe leefomgeving ondersteunen. Denk aan initiatieven als gemeenschappelijke, lokale, groene energieopwekking en zorg in de buurt. De gemeente moet het budget en de instrumenten hebben om de verbetering van kwaliteit van leven voor haar burgers te ondersteunen.

Daklozen vormen een kwetsbare groep Amsterdammers. Ze kunnen via de verkoop van de Z!-krant een bijdrage in hun levensonderhoud verdienen. De verkoop van de krant is tevens een manier om onder de mensen te zijn en werkervaring op te doen. De Partij voor de Dieren heeft in een initiatiefvoorstel deze functie gecombineerd met een milieuvriendelijk concept, namelijk de verkoop van duurzame draagtassen. Dit voorstel is aangenomen door de gehele gemeenteraad. Vanaf 20 februari 2014 gaan daklozen in enkele supermarkten in de stad duurzame draagtassen verkopen, om zo het wegwerpgedrag aan te pakken. Het beoogde effect is dat de daklozen een extra zakcentje krijgen en dat Amsterdammers minder wegwerptasjes gaan verbruiken. Het onderstel is hieronder te vinden.

De Partij voor de Dieren vindt het van belang dat daklozen in extreme kou gebruik kunnen maken van winterkoudeopvang. In reguliere opvangplaatsen is het echter vaak niet toegestaan om een hond mee te nemen. Dat was een probleem voor Amsterdamse daklozen die een trouwe viervoeter als metgezel hebben. Dat probleem is nu opgelost. De wethouder heeft in antwoord op schrifteljke vragen van de Partij voor de Dieren toegezegd dat hij de opvang van de honden van dakloze hondenbezitters structureel gaat regelen.