Geen gezin hoort op straat


20 juli 2023

Gezinnen die maandenlang in een kelderbox moeten wonen of in een bushokje moeten slapen... Ook in Amsterdam doen zich schrijnende gevallen voor van dakloze gezinnen die nergens heen kunnen. De kinderombudsman heeft bij de gemeenteraad aan de bel getrokken: de humanitaire ondergrens is nu bereikt. De Partij voor de Dieren roept op om deze dakloze gezinnen te beschermen.

De humanitaire ondergrens bereikt

In mei dit jaar ontving de raad een brief van de kinderombudsman over noodopvang voor dakloze gezinnen. In deze brief werden een aantal schrijnende situaties omschreven: een gezin dat maandenlang in een kelderbox moet wonen, een moeder die met een vier maanden oude baby in een bushokje moet slapen, onveilige thuissituaties waarbij misbruik plaatsvindt en waarvan de slachtoffers nergens heen kunnen vluchten... Door deze aangehaalde voorbeelden en de frequentie van deze situaties heersen er ernstige zorgen over de betrokken kinderen en wordt gevreesd dat de humanitaire ondergrens is bereikt.

Onveilig netwerk

Gezinnen die in een noodsituatie verkeren worden vaak geweigerd bij de noodopvang en verdwijnen vervolgens onder de radar, of zijn gedwongen om terug te keren naar een onveilig netwerk waar ze verblijven. Dit terwijl het aankloppen voor de noodhulp vaak al een enorme drempel is. De gemeente zou beter in beeld moeten hebben naar wat voor een netwerk zij deze gezinnen eigenlijk terugsturen, en of het verantwoord is om dit te doen.

Opkomen voor kwetsbaren

De Partij voor de Dieren is geschrokken van de mensonterende situaties waarin deze dakloze gezinnen zich verkeren. Als partij willen wij opkomen voor hen die kwetsbaar zijn, of zelf niet in staat zijn om zich voldoende te laten horen. Daarnaast vinden wij het de plicht van de raad om alle inwoners van Amsterdam de ruimte te bieden om veilig op te kunnen groeien. Raadslid Judith Krom: “Dit rapport beschrijft de ondergrens. De situaties die worden beschreven zijn zo schrijnend dat het moeilijk voorstelbaar is dat deze zich onder onze neus afspelen. Het dwingt ons om in actie te komen.”

Daarom riep Judith tijdens de raad met klem op om een onderzoek in te stellen naar de beste manier om deze dakloze gezinnen op te vangen – zeker tijdens de winterperiode wanneer zij beschermd moeten worden tegen de vrieskou. De wethouder heeft dit onderzoek toegezegd. Wij willen dat er gekeken wordt naar effectieve en humane opvangmogelijkheden die gezinnen voorzien van de basisbehoeften, zoals warmte, voedsel en zorg, maar ook bescherming bieden tegen de onveilige netwerken waar veel vrouwen en kinderen toe gedwongen worden.

De aangenomen motie van Judith kun je hier lezen:

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Dierenopvangcentrum de Toevlucht krijgt toch extra geld

De Toevlucht is een fantastische plek in Amsterdam. Alle dieren die gewond zijn worden, na melding, door de Dierenambulance h...

Lees verder

Afvalverwerkingsbedrijf AEB weer in de verkoop

De gemeente Amsterdam wil het Afval Energie Bedrijf (AEB) aan private investeerders verkopen – een plan dat al eerder geflopt...

Lees verder