Armoede


De wijze waarop onze economie nu georganiseerd is, moet drastisch veranderen. Het huidige systeem is vastgelopen waardoor mensen, dieren, de natuur en het milieu de dupe worden. We hebben niet alleen een economische crisis maar ook een grondstoffen-, biodiversiteit- en klimaatcrisis.

De overheid kan een belangrijke rol vervullen om het vastgelopen systeem te veranderen. Want het is niet te verantwoorden dat een samenleving veel onvervulde en onvervulbare taken kent, en tegelijk een groot aantal werklozen. De Partij voor de Dieren Amsterdam is tegen verplicht vrijwilligerswerk voor uitkeringsgerechtigden. De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat mensen hun talenten kunnen ontwikkelen en benutten. Vrijwilligerswerk is onmisbaar voor de samenleving. De gemeente moet vrijwilligerswerk en stages faciliteren voor Amsterdammers met een uitkering. Wij zijn echter tegen verplicht vrijwilligerswerk. De meeste mensen willen een bijdrage leveren aan de samenleving zolang die nuttig is. Landelijk bepleit de Partij voor de Dieren een lagere belasting op arbeid, waardoor bedrijven eenvoudiger banen kunnen behouden en creëren.

Juist voor minima is het van groot belang dat zij deel kunnen nemen aan verschillende aspecten van de Amsterdamse samenleving. Daar hoort toegang tot openbaar vervoer ook bij. Daarom heeft de Partij voor de Dieren zich ingespannen voor een kortingtarief op GVB-abonnementen voor houders van een Stadspas (minima). Deze maatregel is nog niet uitgevoerd.

De discussie over flexibilisering van de arbeidsmarkt is gebaseerd op het huidige systeem waarin arbeid duur is. Dit systeem is onlogisch en reeds lange tijd vastgelopen. De Partij voor de Dieren wil dat de belasting op arbeid verlaagd wordt, als onderdeel van vergroening van het belastingstelsel. De Partij voor de Dieren wil milieuvervuilende producten en activiteiten en het gebruik van schaarse grondstoffen belasten, en de inkomstenbelasting verlagen. Hierdoor is het voor bedrijven eenvoudiger om mensen in dienst te nemen en kan Nederland banen behouden en creëren.

Door de economische crisis wordt bezuinigd op noodzakelijke of preventieve zorg voor huisdieren. Deze trend neemt zorgelijke contouren aan waarbij de gezondheid van huisdieren verslechtert en huisdieren worden gedumpt, waardoor de asielen voller raken. De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde heeft geconstateerd dat een bezoek aan de dierenarts wordt uitgesteld totdat een dier er ernstig aan toe is. Het komt zelfs voor dat eigenaren hun dier moeten laten inslapen, omdat ze uit kostenoverwegingen hun huisdier niet kunnen laten behandelen.

De Partij voor de Dieren steunt het initiatief van de Dierenambulance om in maart 2014 een dierenartsenspreekuur voor minima te openen.