Motie inzake het toetsen op besteedbaar inkomen bij aanspraak op armoe­de­re­ge­lingen


9 november 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over de beleidsbrief armoede

Constaterende dat:
• De kosten van levensonderhoud, mede vanwege inflatie, enorm zijn gestegen het afgelopen jaar.
• Een groeiend aantal huishoudens financiëel klem zit vanwege gestegen kosten[1].
• Een groot deel van het besteedbaar inkomen van mensen op gaat aan vaste lasten. Landelijke gezien heeft een op de vijf mensen moeite met het betalen van de vaste lasten2
• Uit een rapport van NVVK (2022) dat steeds meer mensen met een hoger inkomen aankloppen voor schuldhulpsanering.

Overwegende dat
• Het eerste rapport van de Commissie Sociaal Minimum het risico op armoede meet door het besteedbaar (huishoudens-)inkomen als uitgangspunt te nemen;
• Ook mensen die meer dan 130% van het sociaal inkomen verdienen armoede ervaren of in schulden terecht komen omdat hun besteedbaar inkomen tekort schiet;
• Zij op dit moment geen aanspraak kunnen maken op de armoede regelingen die de gemeente aanbiedt;
• Er bij deze groep vaak sprake is van “verborgen armoede”
• Een ontoereikend besteedbaar inkomen kan zorgen voor opbouw van schuld, en sociale uitsluiting.
• Het rapport van de commissie Sociaal Minimum uitwijst dat te hoge kosten, zoals hoge woonkosten, energiekosten of zorgkosten, een oorzaak kunnen zijn van een ontoereikendheid besteedbaar inkomen.
• Organisaties zoals de Voedselbank het besteedbaar inkomen al als uitgangspunt nemen en het benodigde toetsingskader en ICT systemen hiervoor al bestaan en buurtteammedewerkers al getraind zijn voor deze toetsing.
• We geluiden horen in de stad, zoals bijvoorbeeld van de organisatie NoordAs, dat een groep mensen nu tussen wal en schip vallen en zij geholpen zouden zijn wanneer er getoetst wordt op besteedbaar inkomen.
• Toetsen op besteedbaar inkomen preventief kan werken waardoor mensen veel problemen zoals gezondheidsgerelateerde problemen vanwege stress, schulden en, bespaard kan blijven.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders
• Te onderzoeken op welke manier armoede regelingen toegankelijk kunnen worden gemaakt voor mensen waarvan het het besteedbaar inkomen onder het sociaal minimum valt.
• Hierbij te kijken naar organisaties die een andere toetsing hanteren.
• Inzichtelijk maken hoeveel Amsterdammers hiermee geholpen zouden zijn.
• Hoe armoederegelingen ook kunnen worden toegekend op basis van een berekening obv besteedbaar inkomen naast toetsing obv belastbaar inkomen
• Hierbij de formele en informele organisaties te betrekken om signalen en adviezen op te halen.

Indiener(s),
M.Yemane
S. Khan
A. Bouhassani
J. Broersen
N. Ahmadi
A. Wehkamp
R. Alberts
M. Emmerik

1 https://www.nibud.nl/nieuws/gr...
2 https://www.ad.nl/geld/een-op-...


Status

Aangenomen

Voor

overigepartijen, PvdD

Tegen

JA21, FvD

Lees onze andere moties

Motie inzake voorkomen dat armoederegelingen voor kinderen niet bij kinderen terecht komen

Lees verder

Motie inzake controversieel verklaren van locaties waar het verharde oppervlak is vergroot in het nieuwe beleidskader Hoofdgroenstructuur

Lees verder

    Word actief Doneer