Politie


Politie

Politiemensen hebben een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid die vaak gepaard gaat met een hoge werkdruk, onregelmatige uren en onverwachte gebeurtenissen. Zij verdienen dan ook een goede beloning en voldoende mogelijkheden om te kunnen groeien, zowel wat betreft salaris als wat betreft opleiding. Gezien de belangrijke rol in het waarborgen van de veiligheid, moeten er meer (wijk)agenten op straat komen. Het geweldsmonopolie blijft bij de politie en wordt niet uitgebreid. In plaats van politiebureaus te sluiten moeten ze heropend worden en er moet geïnvesteerd worden in in wijkagenten. Etnisch profileren moet tegengegaan worden door onder meer een registratiesysteem waarin vermeld wordt waarom iemand staande is gehouden.

Het Amsterdamse verbod op straatintimidatie is een goede maatregel, omdat agenten hiermee handvatten hebben om direct in te grijpen als zij een dergelijke situatie tegenkomen. Daar moet het ook bij blijven: de gemeente gaat niet actief straatintimidatie uitlokken door bijvoorbeeld 'lokvrouwen' in te zetten.

De Partij voor de Dieren hecht veel waarde aan de scheiding tussen kerk en staat. Agenten (met name op straat of die aangiften opnemen of proces-verbaal maken) zijn vertegenwoordiger van de neutrale overheid en dienen daarom geen religieuze symbolen te dragen tijdens hun werktijd.

Dierenpolitie