Honden


De Partij voor de Dieren vindt dat er voor Amsterdam een verantwoordelijkheid is weggelegd om een gedegen huisdierenbeleid te voeren. De hondenbelasting moet worden afgeschaft.

In het coalitieakkoord is vastgelegd dat de hondenbelasting met ingang van 2016 wordt afgeschaft in Amsterdam.