Motie inzake opvolgen adviezen van de brandweer


6 april 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over de raadsinformatiebrief de rapportage Onderzoek Brandveiligheid Tijdelijke Unitbouw woonfunctie Amsterdam

Constaterende dat

 • Er op zondagochtend 13 november 2022 een brand plaatsvond in een woonunit aan de Voetbalstraat no. 87 op het wooncomplex Riekerhaven1;
 • Ondanks een snelle alarmering en optreden van de brandweer, uiteindelijk het gehele drie bouwlagen tellende woonblok, bestaande uit 75 eenpersoons woonunits, door brand is verwoest;
 • We dergelijke branden in vergelijkbare panden willen voorkomen;

Overwegende dat

 • Maatregelen die worden voorgeschreven door de huidige wet- en regelgeving voor tijdelijke unitbouw voor woonfunctie een dergelijke brand niet konden voorkomen;
 • Uit het rapport van de gemeente Amsterdam blijkt dat de rookmelders veel tijdelijke unitsbouw de rookmelders niet werken en de vluchtroutes onvoldoende vrij worden gehouden van spullen;
 • De brandweer een advies heeft uitgebracht om de brandveiligheid van tijdelijke unitbouw te verbeteren.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

 • Met de eigenaren van (bestaande) tijdelijke unitbouw in gesprek te gaan over de onderstaande adviezen van de brandweer:
  • Rookmelders in de leefruimte van de woonunit te plaatsen en niet nabij de badkamer of keuken. Dat voorkomt loze meldingen door stoom en rook. Men kan ook kiezen voor multisensorrookmelders.
  • Vluchtroutes vrij te (blijven) houden van spullen en opslag van goederen.
  • Woningtoegangsdeuren in een corridor te voorzien van (vrijloop)drangers om brand- en rookverspreiding tegen te gaan. Wij adviseren om deurdrangers aan de gangzijde te monteren, zodat ze te allen tijde onderhouden kunnen worden, ook als bewoners niet thuis zijn.
 • Met de eigenaren van (bestaande) tijdelijke unitbouw te komen tot maatregelen die ervoor zorgen dat tenminste het brandveiligheidsniveau wordt gehaald zoals de brandweer beoogd in haar advies;


Indiener(s),

M. von Gerhardt (VVD)
J. Broersen (VOLT)
A. Bakker (PvdD)
S. Koyuncu (DENK)
N. van Renssen (GroenLinks)
S. Aslami (D66)
B. Minderhoud (PvdA)

  1 https://assets.amsterdam.nl/pu...


  Status

  Aangenomen

  Voor

  unaniem

  Tegen

  Lees onze andere moties

  Motie inzake adviezen wegwijzer brandveiligheid 2007

  Lees verder

  Motie inzake veiligheidscontrole brandweer bij tijdelijke woonunits

  Lees verder

      Word actief Doneer