Motie inzake erva­rings­des­kun­digheid binnen de groeps- en persoons­ge­richte aanpakken


8 juni 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over

Overwegende dat:

  • Ervaringskennis, het type kennis is dat door reflectie op de eigen ervaringen en ervaringen van deelgenoten is verkregen;
  • Deze kennis cruciaal is bij het helpen van deze doelgroepen om ze te ondersteunen;
  • Ervaringsdeskundigheid van belang is om de achtergrond rondom de problematiek van deze groepen en personen te begrijpen, en om oplossingen te kunnen aanbieden;
  • De gemeente hier veel ervaring mee heeft, zoals met de Credible Messengers van ADAMAS waarbij ervaringsdeskundigen worden ingezet;
  • Dit ook bijdraagt aan een positief toekomstperspectief, waarbij er ook voldoende kennis en ervaring van de leefwereld van deze groep.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

  • Te onderzoeken hoe ervaringsdeskundigheid structureel meegenomen kan worden in de groeps- en persoonsgerichte aanpakken en dit ook een centrale plek krijgt in het beleid;
  • Hierbij ook te kijken, naast de organisaties die bekend zijn bij de gemeente, naar informele netwerken in de stad.


Indiener(s)

I.Nadif (GroenLinks)
R. Hofland (D66)
F. Abdi (PvdA)
J. Bloemberg-Issa (PvdD)
C. Martens (VVD)
C. Kabamba (Lijst Kabamba)
D. Bons (BIJ1)
S. Khan (DENK)
D. Boomsma (CDA)
I. Garmy (VOLT)
R. Alberts (SP)


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie inzake ruimte voor kunst boven kantoren

Lees verder

Motie inzake Maak regels openbare ruimte bekend

Lees verder

    Word actief Doneer